Perlutex | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Dechra Veterinary Products A/S

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Haupt Pharma Münster GmbH

PerlutexAard van het middel

Hormoonpreparaat.

Benaming van het diergeneesmiddel

PERLUTEX 5 mg tabletten voor honden en katten.

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Werkzaam bestanddeel
Per tablet: Medroxyprogesteronacetaat 5 mg

Hulpstoffen
Gelatine, Lactose, Zetmeel Magnesiumstearaat Talk

Indicatie(s)

Hond: Onderdrukking van de loopsheid.
Kat: Onderdrukking van de krolsheid.

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij:

  • Dieren die nog niet geslachtsrijp zijn.
  • Dieren die (mogelijk) drachtig zijn.
  • Dieren met vaginale uitvloeiing ten gevolge van infecties of bij verschijnselen van cysteuze endometriumhyperplasie.
  • Dieren met mammatumoren of diabetes mellitus.
  • Later dan 3 dagen na het begin van de loopsheid.
  • Als de poes krols is.

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen.

Bijwerkingen

  • Tijdelijke gewichtstoename.
  • Kans op het ontstaan van mammatumoren, acromegalie (hond), cysteuze endometrium hyperplasie (CEH), diabetes mellitus.

Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Doeldiersoorten

Hond, kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, toedieningsweg en wijze van gebruik

Orale toediening.

Kortdurende onderdrukking van de loopsheid bij de hond
2 tabletten per dag gedurende 4 dagen, gevolgd door 1 tablet per dag gedurende 12 dagen.
De dosis moet verdubbeld worden voor honden die meer dan 15 kg wegen.
De behandeling mag pas gestart worden na duidelijk optreden van pro-oestrale bloeding.

Langdurige onderdrukking van de krolsheid bij de kat
1 tablet per dier per week op een vastgestelde dag.
De toediening moet beginnen tijdens anoestrus of dioestrus, onderdrukking treedt op zolang de toediening wordt voortgezet.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Niet van toepassing.

Wachttijd

Niet van toepassing

Bijzondere bewaarvoorschriften

Bewaren beneden 25 °C.
Niet in koelkast of vriezer bewaren.
Dit diergeneesmiddel niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op de doos.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Speciale waarschuwingen

Geen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventueel afvalmateriaal

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

18 februari 2022

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekOverige informatie

Verpakkingsgroottes: 20 tabletten 100 tabletten
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgroottes in de handel worden gebracht.

Registratienummer: REG NL 8022

**Datum van toevoegen/wijziging van bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 21 augustus 2023 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.