Poezepil minidosis | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

AST Beheer B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Produlab Pharma B.V.
Forellenweg 16
4941 SJ Raamsdonksveer

Aard van het middel

De poezepilHormoonpreparaat.

Benaming van het diergeneesmiddel

De Poezepil

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per tablet:
Werkzaam bestanddeel: megestrolacetaat 2 mg.

Indicatie(s)

Kat: preventie van oestrus.

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij:

  • dieren die in de oestrus- of met-oestrusperiode zijn;
  • infectie van de genitaal tractus;
  • niet geslachtsrijpe dieren of drachtige dieren;
  • dieren met mammatumoren, diabetes mellitus of acromegalie.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

  • verhoogde eetlust;
  • gewichtstoename;
  • kans op het ontstaan van mammatumoren, acromegalie of diabetes mellitus;

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

2 mg per week

Wachttermijn

Niet van toepassing

Houdbaarheidstermijn

36 maanden bij kamertemperatuur (15-25 graden Celsius)

Waarschuwingen

Geen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

1 oktober 2002

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekOverige informatie

Verpakking: kunststof blisterverpakking in een kartonnen doos.

Registratienummer: REG NL 7325

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 1 oktober 2002 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.