Prednisol 2,5% | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

AST Beheer BV, Oudewater

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Produlab Pharma, Raamsdonksveer

Prednisol 2,5%Aard van het middel

Hormoonpreparaat.

Benaming van het diergeneesmiddel

Prednisol 2,5%
Injectievloeistof voor intramusculaire en intra-articulaire toediening aan honden en katten.

SCHUDDEN VOOR GEBRUIK

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:

Werkzaam bestanddeel
prednisolonacetaat 25 mg.

Indicatie(s)

 • allergische aandoeningen van het respiratie-apparaat;
 • allergische dermatitis en met jeuk gepaard gaande dermatosen;
 • orthopedische aandoeningen, zoals arthritiden, bursitis, tendinitis, tendovaginitis, arthrose, myositis en synovitis;
 • rheumatoire aandoeningen.

Contra-indicatie(s)

 • virusinfecties, diabetes mellitus, osteoporose, hartafwijkingen, nierafwijkingen, schimmelinfecties, cornea ulcera, brandwonden, toedieningen in hoge doseringen aan drachtige dieren

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Dosering en toedieningsweg(en)

Intramusculair of intra-articulair.

Bij intra-articulaire toediening dient een hoeveelheid vocht uit het gewricht te worden gezogen, gelijk aan de te injecteren hoeveelheid.

Intramusculair: 0,1-0,4 ml per 5 kg lichaamsgewicht per dag (= 0,5 - 2 mg prednisolonacetaat per kg LG per dag). 
Intra-articulair: 1 ml (= 25 mg prednisolonacetaat) per gewricht per dag.

Waarschuwingen

Een langdurige therapie mag niet abrupt gestaakt worden, maar dient door toedienen van degressieve dosis beëindigd te worden.

Bijwerkingen

 • abortus in het laatste derde deel van de dracht;
 • afnemende weerstand tegen alle ziekteverwekkers: septicaemie en septische cystitis, maskerring van infecties, immunosuppressieve werking;
 • bijniersuppressie bij langer durende behandeling, met bijniersufficiëntie bij belasting van het dier zoals stress en bij acuut stoppen van de therapie;
 • katabolisme met als gevolg spieratrofie, myopathie en vertraging van de wondgenezing;
 • osteoporose; - remming van de lengtegroei van beenderen;
 • huidatrofie - diabetes mellitus; - polyurie, polydipsie;
 • polyfagie;
 • euforie;
 • ulceraties in het gastro-intestinale systeem;
 • pancreatitis - hyperlipidaemie; - toename van de lipolysis;
 • vettige infiltratie van de lever door steroïd hepatopathie;
 • remming van hypothalamus-hypofyde-bijnierschorssysteem;
 • afname van de thyroïdsynthese;
 • toename van de parathyroïdsynthese;
 • morbus Cushing.

Wachttijd

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bij kamertemperatuur (15-25°C) bewaren.
Aangeprikte flacon: 30 dagen bij kamertemperatuur (15-25°C).

Verpakking

Flacon met 50 ml.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

11 januari 2002

Overige informatie

Uitsluitend door dierenartsen te gebruikenHet kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Registratienummer: REG NL 3414

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 11 januari 2002 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken