Prednisolon Forte pro inj. | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

AST Beheer BV, Oudewater

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Produlab Pharma, Raamsdonksveer

Aard van het middel

Hormoonpreparaat.

Benaming van het diergeneesmiddel

Prednisolon Forte pro inj.

SCHUDDEN VOOR GEBRUIK

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:

Werkzaam bestanddeel: prednisolonacetaat 25 mg
Hulpstoffen: cetrimide 0,2 mg

Indicatie(s)

 • orthopedische inflammatoire aandoeningen zoals arthritiden, tendinitis, tendovaginitis, myositis
 • allergische huidaandoeningen
 • allergische aandoeningen van de longen

Eigenschappen

Prednisolon is een synthetisch glucocorticosteroïd, met anti-flogistische en anti-allergische werking.

De invloed van prednisolonacetaat op de zout- en vochtbalans is bij de aangegeven doseringen bij kortdurende toepassing praktisch te verwaarlozen.

Bij aandoeningen veroorzaakt door infecties moet de behandeling met prednisolon gecombineerd worden met een anti-bacteriële therapie.

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij:

 • virusinfecties
 • diabetes mellitus
 • osteoporose
 • hartafwijkingen
 • nierafwijkingen
 • schimmelinfecties
 • cornea ulcera
 • brandwonden
 • drachtige dieren in hoge doseringen

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Dosering en toedieningsweg(en)

Dosering hond/ kat

 • 0,5-2,0 mg dexamethason per kg lichaamsgewicht per dag;
 • intra-articulair: 2,5-20 mg prednisolonacetaat per gewricht per dag.

Toedieningswijze

Intramusculair, intra-articulair.

Bijwerkingen

 • abortus in het laatste derde deel van de dracht
 • afnemende weerstand tegen alle ziekteverwekkers; septicaemie en septische cystitis, maskering van infecties, immunosuppressieve werking
 • bijniersuppressie bij langer durende behandeling, met bijnierinsufficiëntie bij belasting van het dier, zoals stress en bij acuut stoppen van de therapie
 • katabolisme met als gevolg: spieratrofie, myopathie en vertraging van de wondgenezing
 • osteoporose
 • remming van de lengtegroei van de beenderen
 • huidatrofie
 • diabetes mellitus
 • polyurie, polydipsie
 • polyfagie
 • euforie
 • ulceraties in het gastro-intestinale systeem
 • pancreatitis
 • hyperlipidaemie
 • toename van de lypolysis
 • vettige infiltratie van de lever door steroïd hepatopathie
 • remming van het hypothalamus-hypofyse-bijnierschors systeem
 • afname van de thyroïd synthese
 • toename van de parathyroïd synthese
 • Morbus Cushing

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Wachttijd

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25 °C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.
Na eerste opening van de flacon: direkt gebruiken, niet bewaren.

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Speciale waarschuwingen

In verband met mogelijke overgevoeligheidsreacties dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

Een langdurige therapie mag niet abrupt gestaakt worden, maar dient door toedienen van degressieve doses beëindigd te worden.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

25 september 2005

Overige informatie

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken

Registratienummer: REG NL 1577

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 25 september 2005 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken