Prednocutin Forte | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Ast Beheer B.V.

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Produlab Pharma B.V.

Prednocutin® ForteAard van het middel

Hormoonpreparaat, Rubefaciens.

Benaming van het diergeneesmiddel

Prednocutin® Forte

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Bevat per ml: 
Werkzaam bestanddelen
20 mg salicylzuur
2 mg prednisolon
5 mg ammoniumbituminosulfonaat
5 mg resorcinol

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Indicaties voor gebruik met specificatie van de doeldieren

Behandeling van seborrhoïsche dermatitis bij hond en kat.

Veiligheidsmaatregelen

In verband met contactdermatitis en irritatie van de huid dient bij toepassing direct huidcontact vermeden te worden; draag daartoe handschoenen.

Dosering en toedieningsweg(en)

Uitsluitend voor lokale toediening op de huid van honden. De oplossing tweemaal daags druppelsgewijs op de te behandelen huidplek(ken) opbrengen en laten drogen, gedurende 2 tot 3 weken.

Bijwerkingen

Bij dieren met een witte of grauwe vacht kan een lichtgele verkleuring ontstaan op de plaats van behandeling.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bij kamertemperatuur (15-25°C) en buiten het bereik van kinderen bewaren.

Aard en inhoud van de verpakking

Flacon met 60 ml oplossing

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

18 april 2002

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekOverige informatie

Registratienummer: REG NL 3388

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 18 april 2002 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek