Tiacil oogdruppels | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Virbac Nederland BV

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Virbac Nederland BV

Tiacil oogdruppelsAard van het middel

Antiflogisticum, Antimicrobieel middel, Hormoonpreparaat.

Benaming van het diergeneesmiddel

Tiacil oogdruppels, oplossing voor honden en katten.

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:

Werkzame bestanddelen

 • gentamicinesulfaat, overeenkomend met gentamicine 3 mg
 • dexamethasondinatriumfosfaat, overeenkomend met dexamethason 1 mg.

Hulpstoffen

 • Parahydroxybenzoëzuur

Indicatie(s)

Voor de behandeling van ontstekingen, allergische en bacteriële aandoeningen van het oog zoals conjunctivitis, keratitis, blepharitis en dacryocystitis veroorzaakt door Pseudomonas spp., Proteus spp., Stafylococcen, Streptococcen en Escherichia coli, op geleide van specifiek antibiogram.

Contra-indicaties

Niet gebruiken bij:

 • Ulcus cornea
 • Oogaandoeningen die gepaard gaan met diepe ulceratie zonder vascularisatie
 • Oogaandoeningen van virale oorsprong
 • Glaucoom

Bijwerkingen

Topicaal toegepaste corticosteroïden kunnen de intra-oculaire druk verhogen.
Topicaal toegepaste corticosteroïden remmen de epithelisatie van de cornea.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningswegen

Uitsluitend bestemd voor uitwendige toediening.
1 druppel, 4 maal daags in de conjunctivaalzak brengen, gedurende 3 dagen.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

-

Wachttermijn

-

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
 • Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: direct gebruiken, niet bewaren.
 • Bewaren beneden 30°C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.
 • Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.
 • Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP:

Speciale waarschuwingen

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Bij diepe ooginfecties waarbij dreiging bestaat voor een systemische infectie tevens systemische antibiotica toedienen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met mogelijke sensibilisatie en overgevoeligheidsreacties dient bij de toepassing direct huidcontact te worden vermeden. Draag daartoe handschoenen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens de dracht en de lactatie.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Geen gegevens beschikbaar

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, moet het diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden vermengd

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

21 april 201

Uitsluitend door dierenartsen te gebruikenOverige informatie

Bruine glazen (type II) flacon à 5 of 10 ml met druppelaar. Druppelaar bestaat uit witte HDPE top en dop en blauw chloorbutyl rubberen deel.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht

Registratienummer: REG NL 2383

**Datum van toevoegen/wijziging van bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 20 augustus 2023 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken.