Vetaderm | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

AST Farma B.V.

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Produlab Pharma B.V.

VetadermAard van het middel

Antimicrobieel middel, Hormoonpreparaat.

Benaming van het diergeneesmiddel

Vetaderm, emulsie voor cutaan gebruik bij katten en honden

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml

Werkzaam bestanddeel
Neomycinesulfaat 1,17 mg
Hydrocortisonacetaat 1,34 mg

Hulpstoffen
Natrium methylparahydroxybenzoaat (E218)

Indicatie(s)

Hond en kat

  • pyo (traumatische) dermatitis veroorzaakt door Staphylococcus aureus;
  • brandwonden van de eerste graad.

Kat

  • chronische dermatitis veroorzaakt door Staphylococcus spp.

Contra-indicaties

Geen.

Bijwerkingen

Na langdurig gebruik kan superinfectie met gisten en schimmels plaatsvinden.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toediening

Cutaan gebruik.
Schudden voor gebruik.
Aangetaste plekken 2 - 3 maal per dag insmeren, bij verbetering 2 - 3 maal per week, gedurende maximaal 14 dagen.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Niet van toepassing.

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP:.

Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met mogelijke sensibilisatie en overgevoeligheidsreacties dient bij toepassing direct huidcontact te worden vermeden. Draag daartoe handschoenen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht en lactatie.

Onverenigbaarheden

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verijwderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd. Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen tevens ter bescherming van het milieu.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

10 april 2018

Uitsluitend door dierenartsen te gebruikenOverige informatie

Registratienummer: REG NL 9655

**Datum van toevoegen/wijziging van bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 20 augustus 2023 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken.