Eczederm | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

AST Beheer B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Produlab Pharma bv, Raamsdonksveer

EczedermAard van het middel

Hormoonpreparaat.

Benaming van het diergeneesmiddel

Eczederm

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Bevat per tablet: 5 mg megestrolacetaat.

Indicatie(s)

Miliair eczeem bij katten.

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij:

  • overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of (een van) de hulpstoffen;
  • dieren die in de pro-oestrus-, oestrus- of metoestrusperiode zijn;
  • infecties van de genitaaltractus;
  • niet-geslachtsrijpe of drachtige dieren (zie 'Gebruik tijdens dracht en lactatie');
  • dieren met mammatumoren of diabetes mellitus.

Bijwerkingen

  • verhoogde eetlust, gewichtstoename
  • endometritis, cysteuze endometrium hyperplasie (CEH), pyometra;
  • kans op het ontstaan van diabetes mellitus en mammatumoren.


Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Geen.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Geen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Geen.

Gebruik tijdens dracht en lactatie

Niet gebruiken tijdens de gehele drachtperiode.
De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens lactatie.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Geen gegevens beschikbaar.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond, kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Voor oraal gebruik

15 mg megestrolacetaat per week gedurende de eerste 3 weken;
10 mg megestrolacetaat per week gedurende de volgende 3 weken;
5 mg megestrolacetaat per week gedurende de laatste 3 weken.

Onderhoudsdosering: 5 mg megestrolacetaat per week

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Bij overdosering zijn geen andere bijwerkingen bekend dan die genoemd onder 'Bijwerkingen'.

Wachttijd

Niet van toepassing.

Farmaceutische gegevens

Belangrijke onverenigbaarheden

Niet van toepassing

Houdbaarheidstermijn

Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopsverpakking: 3 jaar

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25ºC.
Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Aard en samenstelling van de primaire verpakking

2 Aluminium/PVC blisterverpakkingen à 10 tabletten in een kartonnen doos.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van het ongebruikte diergeneesmiddel of eventueel uit het gebruik van
een dergelijk middel voortvloeiend afvalmateriaal

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

24 juni 2010

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekOverige informatie

Registratienummer: REG NL 5203

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 24 juni 2010 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.