Neurotranq tabletten | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Alfasan Nederland B.V.
P.O. Box 78
3440 AB Woerden
Tel : +31 348 41 69 45
Fax : +31 348 42 35 77
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Alfasan Nederland B.V.
P.O. Box 78
3440 AB Woerden
Tel : +31 348 41 69 45
Fax : +31 348 42 35 77
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aard van het middel

Sedativum.

Benaming van het diergeneesmiddel

Neurotranq tabletten.

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Werkzame stof: per tablet: acepromazinemaleaat overeenkomend met 10 mg acepromazine.

Indicatie(s)

  • onrust: heen en weer lopen, janken, blaffen en die gevallen waarbij dieren op hun gemak gesteld dienen te worden zoals in vreemde kennels en pensions;
  • ter overwinning van het weerstandsvermogen van het dier bij een klinisch onderzoek;
  • reisziekte, onderdrukken van braakneigingen.

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij:

  • hypotensie;
  • hypothermie;
  • anemie;
  • epilepsie.

Bijwerkingen

  • hypotensie;
  • tachycardie;
  • bij katten: tremoren, beven, lethargie, spierslapte, verdwijnen van de oprichtreflexen.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen. 

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Voor orale toediening.Tweemaal daags 1-2 mg acepromazine per kg  lichaamsgewicht; de behandelingsduur is afhankelijk van de indicatie.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Geen.

Wachttermijn

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Bewaren beneden 25˚C.

Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.

Beschermen tegen licht.

Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP:. 

Speciale waarschuwing(en)

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht of lactatie.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Niet toedienen tezamen met choline-esterase remmers zoals organische fosforverbindingen (insecticiden) en procaine hydrochloride (lokaal anesthetica), waarvan de toxiciteit wordt versterkt.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Bij overdosering zijn geen andere bijwerkingen bekend dan die genoemd in rubriek 6. 

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

13 september 2016 

Overige informatie

Niet-transparante, polyethyleen flacon à 500 of 1000 tabletten met aluminium afsluiting en een polyethyleen schroefdop.Kartonnen doos met 100 aluminium/PVC blisterverpakkingen à 10 tabletten.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.

 

Registratienummer: REG NL 2122

 

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek

**Datering van invoer van bovenstaande bijsluitertekst: 23-12-2018 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.