Vetranquil tabletten | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Ceva Santé Animale B.V.
Tiendweg 8c
2671 SB  Naaldwijk
Nederland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Ceva Santé Animale B.V.
Tiendweg 8c
2671 SB  Naaldwijk
Nederland

Aard van het middel

Sedativum.

Benaming van het diergeneesmiddel

Vetranquil 25 mg tabletten voor honden en katten. 

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per tablet:
Werkzaam bestanddeel: 34 mg acepromazinemaleaat, overeenkomend met acepromazine 25 mg. 

Indicatie(s)

Alle situaties waarbij sedering gewenst is, bijvoorbeeld tijdens transport of verhokken, agressie en preventie van stress.

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij: 

  • hypotensie;
  • hypothermie;
  • anemie;
  • epilepsie.

Bijwerkingen

  • hypotensie;
  • tachycardie;
  • bij katten: tremoren, beven, lethargie, spierslapte, verdwijnen van de oprichtreflexen.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen. 

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

  • hond: 1,25-2 mg per kg lichaamsgewicht acepromazine, tweemaal daags;
  • kat : 0,5-2 mg per kg lichaamsgewicht acepromazine, tweemaal daags.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Voor orale toediening.

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

HBuiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Bewaren beneden 25°C.

Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.

Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP: 

Speciale waarschuwing(en)

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Niet toedienen aan honden en katten lichter dan 3 kg.

Gebruik tijdens dracht of lactatie

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens de dracht of lactatie.

Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Niet toedienen samen met choline-esteraseremmers zoals organische fosfor-verbindingen (insecticiden) en procaïne HCl, waarvan de toxiciteit versterkt wordt.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Bij overdosering zijn geen andere bijwerkingen bekend dan die genoemd onder rubriek 6. 

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

13 september 2016

Overige informatie

PVC-Blister à10 tabletten, verpakt in een kartonnen doos per 40 tabletten. 

 

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek

Registratienummer: REG NL 1948

 

**Laatste aanpassing bovenstaande bijsluitertekst: 23 december 2018  (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.