Buscopan compositum | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Boehringer Ingelheim bv,
Alkmaar.

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Labiana Life Sciences, S.A.,
Barcelona, Spanje

Buscopan Aard van het middel

Analgeticum, Spasmolyticum.

Benaming van het diergeneesmiddel

Buscopan compositum-injectie

100 ml injectie oplossing

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:
Werkzame bestanddelen:
scopolaminebutylbromide 4 mg;
metamizolnatrium 500 mg.

Indicatie(s)

Paard: spastische koliek; slokdarmverstopping
Niet melkgevend rund: diarree; spastische koliek; slokdarmverstopping
Varken: spastische koliek
Hond, kat: spasmen in het urogenitale stelsel

Contra-indicatie(s)

Nier- en leveraandoeningen.

Bijwerkingen

De volgende bijwerkingen komen sporadisch voor:

  • kans op bloedingen;
  • maagdarmirritatie en beschadiging, maagulcera;
  • bloedbeeldafwijkingen;
  • papilnecrose van de nier.

Waarschuwingen

In verband met mogelijke overgevoeligheidsreacties direct huidcontact vermijden.
Niet samen met barbituraten, fenylbutazon of andere NSAlD’s toedienen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Niet-melkgevend rund, paard, varken, hond en kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Niet-melkgevend rund, paard, varken: éénmalig 0,2 mg scopolaminebutylbromide en 25 mg metamizolnatrium per kg lichaamsgewicht.
Hond en kat: 0,2 mg scopolaminebutylbromide en 25 mg metamizolnatrium per kg lichaamsgewicht, 2 tot 3 maal daags.

Toedieningswijze

niet-melkgevend rund, varken, hond en kat: intramusculair, intraveneus
paard: intraveneus

Wachttermijn

Paard: slacht 9 dagen
Niet melkgevend rund: slacht 15 dagen
Varken: slacht 15 dagen

Houdbaarheid

Vier jaar houdbaar na productie.
Niet bewaren boven 25°C.
Niet in de koelkast bewaren en niet invriezen. Beschermen tegen vorst.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Aangebroken flacon 4 weken houdbaar.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

4 juni 2003

Overige informatie

Scopolaminebutylbromide is een anticholinergicum met grote affiniteit voor muscarine-receptoren, onder andere gelegen op het gladde spierweefsel
van maagdarmkanaal, galwegen en urinewegen. Het passeert de bloed-liquorbarrière nauwelijks en veroorzaakt derhalve geen centrale effekten.

Metamizolnatrium is een centraal aangrijpend analgeticum en antipyreticum. Door toevoeging van metamizolnatrium wordt de spasmolytische
werkingsduur van scopolaminebutylbromide in een coecumballon koliekmodel verlengd en versterkt.

Scopolaminebutylbromide is niet werkzaam bij niet spastische koliekvormen. Bij intraveneuze toediening treedt het effekt direkt in. Bij intramusculaire toediening treedt de werking na 20–30 minuten in.

Verpakking
Bruin glazen injectieflacon à 100 ml met rubberen doorsteekstop en metalen kap in kartonnen doos.

Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken Registratienummer: REG NL 2982

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 4 juni 2003 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken.