Ketofen | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Merial BV,
Kleermakerstraat 10
1991 JL Velserbroek

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Merial S.A.S,
4 Chemin du Calquet
31057 TOULOUSE, Cedex (Frankrijk)

Aard van het middel

Anti-inflammatoir.

Benaming van het diergeneesmiddel

Ketofen 5
Ketofen 10
Ketofen 20

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per tablet:
Werkzaam bestanddeel:
Ketofen 5: ketoprofen 5 mg
Ketofen 10: ketoprofen 10 mg
Ketofen 20: ketoprofen 20 mg

Indicatie(s)

Behandeling van pijnlijke ontstekingsverschijnselen bij honden en katten, in het bijzonder:

 • osteo-arthritis,
 • trauma,
 • dislocaties,
 • verstuikingen,
 • discusaandoeningen,
 • arthritis,
 • zwellingen.

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij:

 • Ernstige nierinsufficiëntie.
 • Maag-darm ulceraties.
 • Hemorrhagische syndromen.
 • Bekende overgevoeligheid voor ketoprofen.

Bijwerkingen

Er kunnen verschijnselen van spijsverteringsstoornissen (braken) voorkomen. Deze verdwijnen snel na het staken van de therapie.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Toedieningswijze: oraal.
Dosering: 1 tablet per 5 kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 1 mg ketoprofen per kg lichaamsgewicht per dag), gedurende 3-5 dagen.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Toedieningswijze: direct in de bek of met wat voer.

Wachttermijn

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25°C.
Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Speciale waarschuwing(en)

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Niet combineren met andere NSAID’s, corticosteroïden, diuretica of anticoagulantia.

Ketofen 10: Niet bestemd voor dieren lichter dan 2,5 kg.
Ketofen 20: niet bestemd voor dieren lichter dan 5 kg.

Gebruik tijdens de dracht en lactatie

Ketofen kan tijdens de dracht en de lactatie worden toegepast.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Het product niet in combinatie gebruiken met andere nietsteroïde anti- inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) of corticosteroïden noch met diuretica of anticoagulantia.

Overdosering

Bij overdosering zijn geen andere bijwerkingen te verwachten dan die genoemd onder bijwerkingen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

30 augustus 2010

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekOverige informatie

Registratienummer:
Ketofen 5: REG NL 7327
Ketofne 10: REG NL 7328
Ketofen 20: REG NL 7329

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 30 augustus 2010 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.