Tolfedine tabletten | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Vetoquinol B.V.

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

 

Aard van het middel

Anti-inflammatoir.

Benaming van het diergeneesmiddel

Tolfedine 6 mg
Tolfedine 60 mg

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per tablet:
Tolfedine 6 mg: tolfenamzuur 6 mg.
Tolfedine 60 mg: tolfenamzuur 60 mg.

Indicatie(s)

Kat

Pijnbestrijding en remming van acute ontstekingsreactie welke beperkt is tot de weke delen:

  • bij locomotiestoornissen na trauma;
  • bij acute opflikkering van arthrosis;
  • als aanvullende/ondersteunende therapie bij aandoeningen van de lagere urinewegen, indien gepaard gaande met pijn en ontsteking;
  • postoperatief.

Hond

Pijnbestrijding en remming van acute ontstekingsreactie welke beperkt is tot de weke delen:

  • bij locomotiestoornissen na trauma;
  • bij acute opflikkering van arthrosis;
  • postoperatief na orthopaedische ingrepen en tumorexcisie.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Tolfedine 6 mg: katten en honden
Tolfedine 60 mg: honden

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Dosering

1,5-3 mg per kg lichaamsgewicht, twee maal daags, gedurende 3-5 dagen.
Toedieningswijze: oraal.
De technische hulpmiddelen waarmee het diergeneesmiddel mag worden gebruikt: geen.
De in acht te nemen veiligheidsmaatregelen: geen.

Wachttijd

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

De in acht te nemen houdbaarheidstermijn: 3 jaar bij kamertemperatuur (15-25 graden Celsius).

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

22 februari 2002

Overige informatie

Aluminium/kunststof blisters, verpakt in een kartonnen doos.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekGelieve voor alle informatie over dit diergeneesmiddel contact op te nemen met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

Registratienummer:
Tolfedine 6 mg: REG NL 3128
Tolfedine 60 mg: REG NL 3126

**Datum laatste aanpassing bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 26 februari 2017 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.