Kat-A-Lax | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

A.A.-Vet Diergeneesmiddelen N.V.

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Produlab Pharma b.v.

Aard van het middel

Laxans.

Benaming van het diergeneesmiddelKat-A-Lax

Kat-A-Lax

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Zachte witte paraffine, kabeljauwleverolie en maltextract.

Indicatie(s)

Ter oplossing of voorkomen van haarballen bij de kat en bij lichte obstipatie.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en van toediening

Laat de kat de pasta van de vinger aflikken of indien deze dit niet spontaan doet kunt u de pasta over het voer doen of op de poot van de kat smeren, zodat deze het eraf zal gaan likken.

In het geval van haarballen

Volwassen katten: één tot twee maal per dag anderhalf tot twee centimeter.
Kittens: één tot twee maal per dag één centimeter.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Kat.

Registratienummer: nvt

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.