Microlax | bijsluiter

Wanneer er geen passend geregistreerd diergeneesmiddel voor handen is, kan een dierenarts gebruik maken van het zg cascade-artikel en een geneesmiddel voor mensen zoals Microlax als onderdeel van de behandeling inzetten.

Aard van het middel

Laxantia.

Benaming van het diergeneesmiddel

Microlax, oplossing voor rectaal gebruik

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Eén ml Microlax bevat: 
Natriumlaurylsulfoacetaat 9 mg 
Sorbitol 625 mg

Hulpstoffen met bekend effect: 1 tube bevat 5 mg sorbinezuur.

Eigenschappen

Microlax bevat onder andere sorbitol. Deze stof bevordert de stoelgang door een vochtaantrekkend effect. Dit heeft als gevolg dat de ontlasting minder hard wordt en de darmfunctie wordt bevorderd. Het natriumlaurylsulfoacetaat vergemakkelijkt het doordringen van de Microlax-oplossing in de ontlasting.

Indicatie(s)

Dit geneesmiddel wordt gebruikt bij de behandeling van verstopping (obstipatie) en/of bemoeilijkte ontlasting.

Waarschuwingen en contra-indicatie(s)

Dit geneesmiddel dient niet te worden gebruikt bij dieren met open wondjes aan de anus (anale fissuren) of bij dieren met een ontsteking van het laatste deel van de darm, het rectum, (proctitis). 
Bij kleine dieren de canule niet geheel inbrengen, dit kan het slijmvlies van de darm beschadigen. 
Voor zover bekend kan dit geneesmiddel zonder gevaar bij drachtige en zogende dieren worden toegepast.

Doeldieren

Microlax is een geneesmiddel voor humaan gebruik. Er is ervaring met het gebruik van dit geneesmiddel bij honden en katten.

Toediening en dosering

De dosering is afhankelijk van de ernst van de aandoening en is per diersoort verschillend.
De dierenarts zal u voorlichten over de dosering voor uw dier. 
De normdosering voor honden en katten is 2,5-5 ml (halve tot een heel tubetje) rectaal toedienen.

Toedieningswijze

Houd de tube aan het lage gedeelte van de canule vast en draai met een lichte beweging de dop eraf.

  • Draai de dop van de canule af.
  • Knijp voorzichtig een druppel vloeistof uit de tube; hierdoor wordt de canule vettig, hetgeen het inbrengen in het rectum vergemakkelijkt.
  • De canule wordt vervolgens geheel of gedeeltelijk in het rectum ingebracht.
  • Knijp de inhoud van de canule eruit.
  • Trek de tube zachtjes terug terwijl deze ingeknepen blijft.

Speciale bewaarvoorschriften

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket op de verpakking na ‘EXP:’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Interacties met andere geneesmiddelen

Voor zover bekend zijn er geen wisselwerkingen van Microlax met andere geneesmiddelen of andere vormen van wisselwerking. 

Waarschuwingen

Gebruik Microlax niet langer dan 7 dagen zonder hierover met uw dierenarts te overleggen.

Bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Microlax bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.
De bijwerkingen zijn hieronder beschreven per orgaan en volgens frequentie, die als volgt gedefinieerd zijn:

Zeer vaak: bij meer dan 1 van de 10 gebruikers
Vaak: bij 1 tot 10 van de 100 gebruikers
Soms: bij 1 tot 10 van de 1000 gebruikers
Zelden: bij 1 tot 10 van de 10.000 gebruikers
Zeer zelden: bij minder dan 1 van de 10.000 gebruikers
Onbekend: op basis van de bekende gegevens kan de frequentie niet worden vastgesteld

Immuunsysteem: Zeer zelden kan anafylactische shock optreden.
Maagdarmstelsel: Soms kan een overmatige doorbloeding van het slijmvlies van de endeldarm ontstaan.
Algemene aandoeningen en stoornissen van de toedieningsplaats: Zelden kan een plaatselijke overgevoeligheid optreden.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw dierenarts of apotheker.

Overige informatie

Verpakking: Microlax is verkrijgbaar in doosjes met 1 en 4 klysma’s van 5 ml en in dozen met 50 klysma’s van 5 ml.

Registratienummer voor humaan gebruik: RVG 05069

**Datum van toevoegen/wijziging van bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 20 augustus 2023 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Geregistreerd voor menselijk gebruik. Uitsluitend verkrijgbaar bij een drogist of bij een apotheek.