Microlax | bijsluiter

Wanneer er geen passend geregistreerd diergeneesmiddel voor handen is, kan een dierenarts gebruik maken van het zg cascade-artikel en een menselijk geneesmiddel als Microlax als onderdeel van de behandeling inzetten.

Er is ervaring met het gebruik van dit middel bij honden en katten.

 

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Dr. Fisher Farma B.V.
Vijzelweg 32
8243 PM LELYSTAD

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Johnson&Johnson Consumer B.V.
Rooseveltweg 15
1314 SJ Almere

Microlax klysmaAard van het middel

Laxantia.

Benaming van het diergeneesmiddel

Microlax, klysma

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Microlax klysma’s voor éénmalig gebruik, bevatten 5 ml oplossing. 1 ml van deze oplossing bevat 9 mg natriumlaurylsulfoacetaat en 625 mg sorbitol als werkzame bestanddelen.
Daarnaast bevat Microlax de volgende hulpstoffen: natriumcitraat, sorbinezuur, glycerol en gedestilleerd water.

Hoe werkt Microlax?

De inhoud van een Microlax klysma wordt via de canule (de verlengde tuit) op de tube in het rectum (het onderste gedeelte van de dikke darm) gebracht.
Als regel treedt het effect na 5 tot 20 minuten op.
Sorbitol behoort tot de groep van de osmotisch werkende laxantia. Dit zijn stoffen die de stoelgang bevorderen door een vochtonttrekkend effect. Dit heeft als gevolg dat de ontlasting minder hard wordt en de darmfunktie wordt bevorderd. Het natriumlaurylsulfo-acetaat (een oppervlakte actieve stof) vergemakkelijkt het doordringen van de Microlax oplossing in de ontlasting.

Indicatie(s)

Microlax kan worden gebruikt bij een moeilijke stoelgang, ten gevolge van harde ontlasting die zich in het laatste gedeelte van de dikke darm bevindt.

Contra-indicatie(s)

  • bloedende wondjes in de anus
  • zwerende ontstekingen van de dikke darm (colitis ulcerosa)
  • ontsteking van de endeldarm (proctitis)

Gebruik tijdens dracht en lactatie

Microlax kan, voor zover bekend zonder gevaar voor de ongeboren vruchten of de kittens/pups, overeenkomstig het voorschift worden gebruikt in de zwangerschap of tijdens lactatie.

Interacties met andere geneesmiddelen

Voor zover bekend zijn er geen wisselwerkingen van Microlax met andere geneesmiddelen of andere vormen van wisselwerking.

Waarschuwingen

Gebruik Microlax niet langer dan 14 dagen zonder hierover met uw dierenarts te overleggen.

Dosering

Dierenkliniek 't Ossehoofd heeft op haar site o.a. de eigenschappen en dosering van dit medicijn opgenomen.

Wij verwijzen u hierbij dan ook graag naar hen door (klik hiervoor op onderstaande banner).

Toedieningswijze

  1. Houdt het klysma aan het onderste gedeelte van de canule vast en draai en trek met een lichte beweging de dop eraf.
  2. Knijp voorzichtig een druppel vloeistof uit het klysma; hierdoor wordt de canule vettig, hetgeen het inbrengen in het rectum vergemakkelijkt.
  3. Breng de canule in het rectum (bij kleine dieren slechts tot de helft, zie de markering op de canule).
  4. Knijp de gehele inhoud van het klysma eruit.
  5. Trek de canule zachtjes uit het rectum terug, terwijl u het klysma ingeknepen houdt.

Bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Microlax bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.
De bijwerkingen zijn hieronder beschreven per orgaan en volgens frequentie, die als volgt gedefinieerd zijn:

Zeer vaak: bij meer dan 1 van de 10 gebruikers
Vaak: bij 1 tot 10 van de 100 gebruikers
Soms: bij 1 tot 10 van de 1000 gebruikers
Zelden: bij 1 tot 10 van de 10.000 gebruikers
Zeer zelden: bij minder dan 1 van de 10.000 gebruikers
Onbekend: op basis van de bekende gegevens kan de frequentie niet worden vastgesteld

Immuunsysteem: Zeer zelden kan anafylactische shock optreden.
Maagdarmstelsel: Soms kan een overmatige doorbloeding van het slijmvlies van de endeldarm ontstaan.
Algemene aandoeningen en stoornissen van de toedieningsplaats: Zelden kan een plaatselijke overgevoeligheid optreden.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw dierenarts of apotheker.

Bewaring

Bewaar Microlax droog en buiten bereik van kinderen in de verpakking, waarin de apotheker het heeft afgeleverd. Microlax klysma’s kunnen bij kamertemperatuur (15-25°C) bewaard worden tot de op de verpakking vermelde datum.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

april 2009

Overige informatie

Verpakking: Microlax is verkrijgbaar in doosjes met 1 en 4 klysma’s van 5 ml en in dozen met 50 klysma’s van 5 ml.

Registratienummer: RVG 05069

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: april 2009 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Geregistreerd voor menselijk gebruik. Uitsluitend verkrijgbaar bij een drogist of bij een apotheek.