Doléthal | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Vetoquinol B.V.

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Vetoquinol S.A.

DoléthalAard van het middel

Anestheticum.

Benaming van het diergeneesmiddel

Doléthal

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

per ml: pentobarbitalnatrium 200 mg.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Indicatie(s)

Euthanasie.

Dosering en toedieningsweg(en)

Minimaal 200 mg pentobarbitalnatrium per kg lichaamsgewicht.

Toedieningswijze

Intracardiaal of snel intraveneus.

De in acht te nemen veiligheidsmaatregelen

In verband met sensibilisatie en contactdermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

Wachttermijn

Niet van toepassing.

De in acht te nemen houdbaarheidstermijn

  • onaangebroken verpakking: 2 jaar bij kamertemperatuur (15-25 graden Celsius);
  • aangeprikte flacon: 3 maanden bij kamertemperatuur (15-25 graden Celsius).

Waarschuwingen

Intracardiale toediening is alleen acceptabel na voorafgaande zware sedatie of anaesthesie.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

19 mei 1994

Uitsluitend door dierenartsen te gebruikenOverige informatie

Registratienummer: REG NL 8272

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 19 mei 1994 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken