Zoletil 50 | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Virbac Nederland B.V.

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Virbac Laboratories

Aard van het middel

Anestheticum.

Benaming van het diergeneesmiddel

Zoletil 50

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

per 5 ml flacon:
tiletaminehydrochloride, overeenkomend met tiletamine 125 mg
zolazepamhydrochloride, overeenkomend met zolazepam 125 mg.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

 • hond;
 • kat;
 • diverse exotische diersoorten: primaten, katachtigen, hondachtigen, beren, civetkatachtigen, vogels, reptielen, laboratoriumdieren, niet voor consumptie bestemde rund- en hertachigen.

Indicatie(s)

Anesthesie en sedatie.

Dosering en toedieningsweg(en)

Hond:

 • kalmering voor onderzoek, sedatie: 2,5 mg tiletamine en 2,5 mg zolazepam mg per kg lichaamsgewicht;
 • kleine ingrepen, korte anesthesie: 3,75 mg tiletamine en 3,75 mg zolazepam per kg lichaamsgewicht;
 • grotere ingrepen: 5 mg tiletamine en 5 mg zolazepam per kg lichaamsgewicht;

Kat:

 • kalmering voor onderzoek, sedatie: intramusculair 5 mg tiletamine en 5 mg zolazepam mg per kg lichaamsgewicht; intraveneus 2,5 mg tiletamine en 2,5 mg zolazepam per kg lichaamsgewicht;
 • grotere ingrepen: intramusculair 7,5 mg tiletamine en 7,5 mg zolazepam per kg lichaamsgewicht; intraveneus 3,75 mg tiletamine en 3,75 mg zolazepam per kg lichaamsgewicht;

Primaten: 0,45-5,5 mg tiletamine en 0,45-5,5 mg zolazepam per kg lichaamsgewicht, afhankelijk van de soort;

Katachtigen:  1,5-4,15 mg tiletamine en 1,5-4,15 mg zolazepam per kg lichaamsgewicht, afhankelijk van de soort;

Hondachtigen: 1,9-5,5 mg tiletamine en 1,9-5,5 mg zolazepam per kg lichaamsgewicht, afhankelijk van de soort;

Beren: 1,8-4,05 mg tiletamine en 1,8-4,05 mg zolazepam per kg lichaamsgewicht, afhankelijk van de soort;

Civetkatachtigen: 0,55-3,5 mg tiletamine en 0,55-3,5 mg zolazepam per kg lichaamsgewicht, afhankelijk van de soort;

Vogels: 1,0-37,5 mg tiletamine en 1,0-37,5 mg zolazepam per kg lichaamsgewicht, afhankelijk van de soort;

Reptielen: 2,6-37,5 mg tiletamine en 2,6-37,5 mg zolazepam per kg lichaamsgewicht, afhankelijk van de soort;

Laboratoriumdieren: 2,5-37,5 mg tiletamine en 2,5-37,5 mg zolazepam per kg lichaamsgewicht, afhankelijk van de soort;

Niet voor consumptie bestemde rund- en hertachtigen: 1,3-18,5 mg tiletamine en 1,3-18,5 mg zolazepam per kg lichaamsgewicht, afhankelijk van de soort;

Toedieningswijze

Parenteraal, uitgezonderd intraveneus.

De technische hulpmiddelen waarmee het diergeneesmiddel mag worden gebruikt

Geen.

De in acht te nemen veiligheidsmaatregelen

in verband met sensibilisatie en mogelijke overgevoeligheidreacties en contactdermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te
worden. Draag daartoe handschoenen.

Wachttermijn

Niet van toepassing.

De in acht te nemen houdbaarheidstermijn

 • 18 maanden, indien niet boven de 15°C en in het donker bewaard;
 • aangeprikte flacon: direct gebruiken en niet bewaren.

Overigen

Contra-indicaties

 • hyperthyroidisme;
 • hartgebreken;
 • ventriculaire hyperexcitatie veroorzaakt door bijvoorbeeld chloroform, halothaan, cyclopropaan, digitalis, diuretica en kininen.

Bijwerkingen

 • bij gebruik aan lichaamsuiteinden: vasoconstrictie wat necrose tot tot gevolg kan hebben;
 • cerebrovasculaire complicaties zoals angst, convulsies en tremoren.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

17 mei 2002

Uitsluitend door dierenartsen te gebruikenOverige informatie

Registratienummer: REG NL 8632

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 17 mei 2002 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken