MacSamuel Neus Tonicum | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

n.v.t.

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

QualiPet.C
Postbus 17
6866 ZG Heelsum
Nederland


Samenstelling

Op de verpakking: (verdunde) extracten van ogentroost en rode zonnehoed, en zeer sterke verdunning van arsenicumoxide (10-12).

In de homeopathie: Euphrasia D6, Echinacea purpurea Ø, Arsenicum album D12.

Dispenseervorm: tablet.

Verpakking: 100 tabletten à 250 mg.

Doeldieren

Kat.

Enkelvoudig en in het kort

Euphrasia: rhinitis, coniunctivitis
Arsenicum album: virale luchtweg-en maagdarmaandoeningen
Echinacea purpurea: anti-infectie

Geneesmiddelenbeleid

Het middel past bij de kat met niesziekte met het volgende beeld: coniunctivitis en fotofobie met blepharospasmus, waterige tot etterige ooguitvloeiing en rhinitis met idem uitvloeiing en veel niezen. Euphrasia en Echinacea werken organotroop; Arsenicum album animalotroop.

Men kan meer effect van het middel verwachten als de volgende symptomen ook aanwezig zijn: vermagering, slechte eetlust, diarree en uitputting. Het zijn dan ook meestal de slepende gevallen die passen bij het middel.

Katten met een acute, zeer heftig verlopende virusinfectie en / of katten met een matig afweersysteem reageren niet of nauwelijks op een homeopathische behandeling. We zullen in die gevallen palliatief moeten behandelen met reguliere middelen evt. in combinatie met homeopathie.

Toedieningswijze & dosering

2 x daags 1 tablet gedurende 3 - 12 weken. Bij sterke gelijkenis met het geneesmiddelbeeld van Arsenicum album kan een vervolgbehandeling met Arsenicum album D30 zinvol zijn.

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.