MacSamuel Uterus Tonicum | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

n.v.t.

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

QualiPet.C
Postbus 17
6866 ZG Heelsum
Nederland


Samenstelling

Op de verpakking: verdunde extracten van wildemanskruid, zevenboom en moederkoorn, en verdunning van inkt van de zeekat (gewone inktvis).

In de homeopathie: Pulsatilla D6, Sabina D6, Secale cornutum D3, Sepia D6. Ethanol 15% (g/g).

Dispenseervorm: druppeL.

Verpakking: 50 ml druppelflacon.

Doeldieren

Hond.

Enkelvoudig en in het kort

Pulsatilla: purulente endometritis
Sabina en Secale cornutum: uteruscontracties
Sepia: haemopurulente endometritis

Geneesmiddelenbeleid

Het middel past bij een teef met (de 'vatbaarheid' voor) een endometritis of pyometra. Het middel dient ter voorkoming of behandeling van een baarmoederinfectie ná de partus. Het afdrijven van resten nageboorte en vruchtwater wordt bevorderd door een beter samentrekken van de baarmoeder. Tevens wordt herstel van de hormoonbalans gestimuleerd.

De pyometra, die ontstaat 1 - 2 maanden na de loopsheid moet vrijwel zonder uitzondering chirurgisch behandeld worden. Slechts bij hoge uitzondering kan dit middel worden ingezet bij de behandeling van een pyometra, naast reguliere medicamenten. De resultaten zijn zeer wisselend. Als hoge uitzondering kan gelden: een (oude) hond, waarbij het operatierisico onaanvaardbaar is. Natuurlijk kan het wel voorbehoedend gegeven worden gedurende 3 weken direct in aansluiting op de loopsheid.

Opmerkingen

  • Belangrijk te vermelden is, dat in de praktijk gebleken is, dat bij grote rassen, zoals Sint Bernard, Berner Sennehond, New Foundlander, e.d.. vaak een overgevoeligheid voor Pulsatilla is vastgesteld. Van Pulsatilla in een D6 potentie kan men in die gevallen een verergering van de klachten verwachten. Het is niet uitgesloten, dat men dan juist een vaginitis, endometritis of pyometra veroorzaakt i.p.v. voorkomt of geneest. In die gevallen moeten we aan hogere potenties denken van Pulsatilla, indien ook verder blijkt, dat Pulsatilla het meest passende middel is.
  • In het algemeen geldt, dat Pulsatilla in lagere potenties (D6 en lager) niet gegeven moet worden tijdens de dracht (ook niet tijdens de eindfase) en tijdens een loopsheid, waarin men een dekking gepland heeft.
  • Endometritis, maar dan met toxinaemie / septicaemie past bij Lachesis
  • Purulente uitvloeiing na de dekking zonder algemeen ziek zijn past bij MacSamuel Weerstand

Toedieningswijze & dosering

kleine hond: 3 keer daags 10 druppels gedurende 3 - 6 weken
grote(re) hond: 3 keer daags 20 druppels gedurende 3 - 6 weken

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.