MacSamuel Vruchtbaar 1 | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

n.v.t.

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

QualiPet.C
Postbus 17
6866 ZG Heelsum
Nederland


Samenstelling

Op de verpakking: verdund extract van wildemanskruid.

In de homeopathie: Pulsatilla D3. Ethanol 15% (g/g)

Dispenseervorm: druppel.

Verpakking: 50 ml druppelflacon.

Doeldieren

Hond.

Geneesmiddelenbeleid

Van Pulsatilla is bij mens en dier een uitgebreid geneesmiddelbeeld bekend. Het betreft hier slechts een piepklein stukje daarvan. Om de gedachten te bepalen, zou men kunnen stellen, dat Pulsatilla in deze potentie de FSH functie ondersteunt: follikelgroei en het optreden van de loopsheid. Pulsatilla heeft geen directe invloed op de ovulatie. Daarvoor hebben we een aanvullende stimulus nodig: Cimicifuga D3 (in MacSamuel Vruchtbaar 2). Het middel past bij teven, die over tijd zijn. Het is niet mogelijk de loopsheid ermee te vervroegen, dus niet om een normale cyclus mee te verkorten.

Opmerkingen

  • We hebben hier te maken met een relatief lage potentie van Pulsatilla. Bij honden, die overgevoelig zijn voor Pulsatilla, en dat zijn vaak honden, die ook wat betreft andere symptomen, zoals algemene symptomen, modaliteiten of gedragssymptomen, bij het middel passen, kunnen er nieuwe symptomen bijkomen zoals een purulente uitvloeiing t.g.v. van een endometritis. Het spreekt voor zich dat de behandeling in die gevallen gestaakt en met de dierenarts overlegd moet worden. Vooral bij de grote rassen is gevoeligheid voor het middel bekend.
  • Tijdens de loopsheid gegeven, maakt het de vatbaarheid voor een endometritis en de kans op verhindering van een innidatie groter.
  • Als VRUCHTBAAR 1 niet binnen 3 weken tot een loopsheid leidt, aansluitend MacSamuel Vruchtbaar 2 geven, eveneens gedurende 3 weken. Als er dan nog geen loopsheid optreedt, is toediening van Ignatia D6 3x daags 5 - 10 druppels gedurende 3 - 6 weken nog aan te bevelen. Indien alles geen effect heeft alsnog het simillimum proberen te vinden.
  • De purulente uitvloeiing na de dekking en gedurende de eerste weken van de dracht kan worden behandeld met MacSamuel Weerstand. In die beginfase van de ontwikkeling van de vrucht(en) geen of uiterst behoedzaam medicijnen verstrekken met het oog op beschadiging van de vrucht(en).

Toedieningswijze & dosering

kleine hond: 3 keer daags 5 totdat de loopsheid optreedt en maximaal 3 weken
grote(re) hond: 3 keer daags 10 druppelstotdat de loopsheid optreedt en maximaal 3 weken

Het heeft geen zin om het langer te geven (zie Opmerkingen). Als de loopsheid duidelijk optreedt moet gestopt worden met de toediening van VRUCHTBAAR 1. Zeker in geval dracht gewenst is, moet aansluitend MacSamuel Vruchtbaar 2 gegeven worden, in principe eveneens 3 weken (zie daar).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.