Banminth pasta voor honden | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Zoetis B.V.
Rivium Westlaan 74
2909 LD Capelle a/d IJssel
Nederland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
België

Aard van het middel

Anthelminticum.

Benaming van het diergeneesmiddel

Banminth pasta voor hondenBanminth pasta, 7,5 mg/gram pasta voor oraal gebruik voor honden.
Pyrantel (als pyrantelpamoaat)

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Werkzaam bestanddeel:
Pyrantel 7,5 mg
(overeenkomend met 21,62 mg pyrantelpamoaat)

Hulpstoffen:
Methyl parahydroxybenzoaat (E 218) 1,8 mg
Propyl parahydroxybenzoaat (E 216) 0,2 mg

 

Indicatie(s)

Behandeling van worminfecties bij de hond, veroorzaakt door Ancylostoma caninum, Ancylostoma braziliense, Uncinaria stenocephala, Toxascaris leonina en Toxocara canis.

Contra-indicatie(s)

Geen bekend.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

Geen bekend.

Doeldiersoort

Hond.

Dosering voor elke doeldiersoort, toedieningsweg en wijze van gebruik

Dosering

Eénmalig 5 mg pyrantel (overeenkomend met 14,4 mg pyrantelpamoaat per kg lichaamsgewicht):

Pups tot 12 weken: vanaf de 2e levensweek wekelijks ontwormen tot 2-3 weken na het spenen, daarna om de 14 dagen.

Honden ouder dan 12 weken (met uitzondering van geslachtsrijpe teven): ontwormen om de 3 maanden.

Geslachtsrijpe teven: ontwormen op 2, 4 en 6 weken na iedere loopsheid; zogende teven altijd gelijktijdig met de pups ontwormen. Buiten deze perioden kan worden volstaan met regelmatige behandelingen met tussenpozen van 3 maanden.

Tube (24 gram): 2 cm pasta uit de tube per kg lichaamsgewicht: zie cm aanduiding op de doos. De inhoud van 1 tube is 24 gram en is voldoende voor 36 kg lichaamsgewicht.

Toedieningswijze

Voor orale toediening. De pasta kan door het voer gemengd worden of direct ingegeven worden met behulp van de vinger, spatel of lepel. Vasten is niet nodig.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Gebruik de doseringsschaal op de zijkant van de kartonnen omdoos voor een nauwkeurige dosering met de aluminium tube.

Wachttijd

Niet van toepassing.

Bijzondere bewaarvoorschriften

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Dit diergeneesmiddel niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP.
Aangebroken tube: direct gebruiken, niet bewaren.
Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Speciale waarschuwingen

In verband met sensibilisatie, huidirritaties en overgevoeligheidsreacties dient bij de toepassing direct huidcontact te worden vermeden. Draag daartoe handschoenen.

Kan tijdens dracht en lactatie worden gebruikt.
De toxiciteit is gering; zelfs wanneer de aanbevolen dosis wordt overschreden is het optreden van intoxicatie niet waarschijnlijk.

Niet mengen met enig ander diergeneesmiddel.

 

 

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

18 februari 2020

Overige informatie

Tube à 24 gram

Registratienummer: REG NL 7563

**Datum van toevoegen/wijziging van bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 29 januari 2021 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.