Banminth pasta voor honden | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Pfizer Animal Health B.V.
Rivium Westlaan 142
2909 LD Capelle a/d IJssel

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Pfizer Animal Health B.V.
Rivium Westlaan 142
2909 LD Capelle a/d IJssel

Aard van het middel

Anthelminticum.

Benaming van het diergeneesmiddel

Banminth pasta voor hondenBanminth pasta 10/16/24 GR

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Werkzaam bestanddeel:
Pyrantel 7,5 mg
(overeenkomend met 21,62 mg pyrantelpamoaat)

Hulpstoffen:
IJzer oxide (E172) 0,288 mg
Excipiëns QS één deelbare tablet van 132,5 mg.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond.

Indicatie(s)

Behandeling van worminfecties bij de hond, veroorzaakt door Ancylostoma caninum, Ancylostoma braziliense, Uncinaria stenocephala, Toxascaris leonina en Toxocara canis.

Contra-indicatie(s)

Geen bekend.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

Geen bekend.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Gebruik de doseringsschaal op de zijkant van de kartonnen omdoos voor een nauwkeurige dosering met de aluminium tube.

Gebruik tijdens dracht en lactatie

Het product kan gebruikt worden tijdens dracht en lactatie.

Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Geen.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en van toediening

Dosering

Eénmalig 5 mg pyrantel (overeenkomend met 14,4 mg pyrantelpamoaat per kg lichaamsgewicht):

Pups tot 12 weken: vanaf de 2e levensweek wekelijks ontwormen tot 2-3 weken na het spenen, daarna om de 14 dagen.

Honden ouder dan 12 weken (met uitzondering van geslachtsrijpe teven): ontwormen om de 3 maanden.

Geslachtsrijpe teven: ontwormen op 2, 4 en 6 weken na iedere loopsheid; zogende teven altijd gelijktijdig met de pups ontwormen. Buiten deze perioden kan worden volstaan met regelmatige behandelingen met tussenpozen van 3 maanden.

Toedieningswijze

Voor orale toediening.De pasta kan door het voer gemengd worden of direct ingegeven worden met behulp van de vinger, spatel of lepel.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

De toxiciteit is gering; zelfs wanneer de aanbevolen dosis wordt overschreden is intoxicatie niet waarschijnlijk.

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met huidirritaties en lokale overgevoeligheidsreacties dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

Farmaceutische gegevens

Belangrijke onverenigbaarheden

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

Houdbaarheidstermijn

3 jaar.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Beneden 25°C bewaren;
Niet in de koelkast bewaren of invriezen.

Aard en inhoud van de verpakking

Aluminium tube met polyethyleen schroefdop, die 24 gram pasta bevat.
LDPE-doseerspuit voor orale toediening met 16 gram pasta.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

28 oktober 2005

Overige informatie

Registratienummer: REG NL 7563

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 28 oktober 2005 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept, bijvoorbeeld bij:

medpets - voor de gezondheid van uw dier!