CESTEM smakelijke tabletten voor honden

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

CEVA Santé Animale BV
 Tiendweg 8c
 2671 SN Naaldwijk
 Nederland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

CEVA SANTE ANIMALE
 Z.I. Très le Bois
 22600 LOUDEAC
 France

CestemAard van het middel

Anti-parasitair middel

Benaming van het diergeneesmiddel

CESTEM, smakelijke tabletten voor middelgrote en kleine honden
CESTEM smakelijke tabletten voor grote honden

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per tablet CESTEM voor middelgrote en kleine honden:
Werkzaam bestanddelen:
Febantel 150 mg
Pyrantel (als embonaat) 50 mg
Praziquantel 50 mg

Per tablet CESTEM voor grote honden:
Werkzaam bestanddelen:
Febantel 525 mg
Pyrantel (als embonaat) 175 mg
Praziquantel 175 mg

Hulpstoffen bevatten leveraroma.

Indicatie(s)

Voor de behandeling van menginfecties met de volgende soorten volwassen cestoden en nematoden:

Nematoden:
Spoelwormen: Toxacara canis, Toxascaris leonina; (volwassen en laat onvolwassen vormen)
Haakwormen: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (volwassen)
Zweepwormen: Trichuris vulpis (volwassen)

Cestoden:
Lintwormen: Echinococcus spp., Taenia spp., Dipylidium caninum (volwassen en onvolwassen vormen)

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij dieren met een bekende overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of voor één van de hulpstoffen.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

Geen bekend.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

CESTEM, smakelijke tabletten voor middelgrote en kleine honden: honden (volwassen en pups)
CESTEM smakelijke tabletten voor grote honden: honden (zwaarder dan 17,5 kg).

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Voor oraal gebruik.

CESTEM, smakelijke tabletten voor middelgrote en kleine honden

15 mg/kg lichaamsgewicht febantel, 5 mg/kg pyrantel (als embonaat) en 5 mg/kg praziquantel.
Dit komt overeen met 1 tablet per 10 kg lichaamsgewicht, in één toediening.
Doseringen zijn als volgt:

Lichaamsgewicht Aantal tabletten
voor middelgrote
en kleine honden
3-5 ½
>5-10 1
>10-15 1 ½
>15-20 2


CESTEM smakelijke tabletten voor grote honden

Voor honden en pups van grote rassen zwaarder dan 17,5 kg. Voor oraal gebruik.
15 mg/kg lichaamsgewicht febantel, 5 mg/kg pyrantel (als embonaat) en 5 mg/kg praziquantel.
Dit komt overeen met 1 tablet per 35 kg lichaamsgewicht, in één toediening.
Doseringen zijn als volgt:

Lichaamsgewicht Aantal tabletten
voor grote
honden
17,5 ½
>17.5 – 35 1
>35 – 52.5 1 ½
>52.5 – 70 2

De kleinere tablet moet gebruikt worden om een accurate dosering te bepalen voor honden die minder wegen dan 17,5 kg.

De tabletten kunnen met of zonder voedsel aan de hond gegeven worden.
Er is geen dieet nodig voor of na behandeling.
Om een correcte dosering zeker te stellen dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden vastgesteld.

Het doseringsschema moet vastgesteld worden door de dierenarts.
Als algemene regel, moeten pups behandeld worden als ze 2 weken oud zijn en daarna iedere 2 weken, tot de leeftijd van 12 weken. Daarna moeten ze behandeld worden met intervallen van 3 maanden.
Het wordt geadviseerd om de teef tegelijkertijd te behandelen met de pups.
Voor de bestrijding van Toxocara canis moeten zogende teven 2 weken na de worp gedoseerd worden en daarna elke 2 weken tot spenen.
Voor routinematige beheersing van wormen dienen volwassen honden elke 3 maanden behandeld te worden.
In geval van een bevestigde enkelvoudige besmetting door een lintworm of rondworm, moet voorkeur worden gegeven aan een monovalent product met een cestocide of nematocide.

Voor een routine behandeling wordt een enkele dosering aanbevolen.
In geval van een ernstige rondworm besmetting dient een herhalingsdosering na 14 dagen te worden gegeven.

Als een besmetting veroorzaakt door Echinococcus (E. granuloses) wordt ontdekt bij honden, wordt een herhaling van de behandeling aanbevolen om veiligheidsredenen.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

-

Wachttermijn

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Retourneer halve tabletten in de geopende blisterverpakking en gebruik binnen 7 dagen.
Dit diergeneesmiddel behoeft geen speciale voorzorgsmaatregelen voor bewaren.

Speciale waarschuwingen

Speciale waarschuwingen voor elk doeldier

Resistentie van parasieten tegen een bepaalde klasse anthelmintica kan optreden na veelvuldig gebruik van een anthelminticum uit die klasse.
Vliegen dienen als tussengastheer voor een voorkomende vorm van lintworm – Dipylidium caninum.
Lintworm besmetting kan terugkomen tenzij bestrijding van de tussengastheren zoals vliegen, muizen etc. wordt uitgevoerd.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Het product wordt niet aanbevolen voor gebruik bij pups van minder dan 3 kg lichaamsgewicht.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Was de handen na toediening.
In geval van accidentele opname dient een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.
Personen met een bekende overgevoeligheid voor één van de ingrediënten moeten contact met het diergeneesmiddel zien te vermijden.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Niet gebruiken bij drachtige teefjes tijdens de eerste 4 weken van de dracht .
Het product mag gebruikt worden tijdens lactatie.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Niet gelijktijdig gebruiken met piperazine, aangezien de anthelmintische effecten van pyrantel en piperazine kunnen worden geantagoneerd.
Plasmaconcentraties van praziquantel kunnen verlaagd worden door gelijktijdige toediening met geneesmiddelen die de activiteit van cytochrome P-450 enzymen (bijv. dexamethason, phenobarbital) verhogen.
Gelijktijdig gebruik met andere cholinerge verbindingen kan leiden tot toxiciteit.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

In veiligheidsstudies gaf een dosering van 5 keer de aanbevolen dosering of meer (4 keer bij erg jonge pups) aanleiding tot accidenteel braken.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

Juni 2010

Overige informatie

De tabletten zijn gearomatiseerd en worden door de meeste honden vrijwillig opgenomen.

Farmacodynamische eigenschappen
In deze vaste combinatie werken pyrantel en febantel tegen alle relevante nematoden (spoelwormen, haakwormen en zweepwormen) bij honden.
In het bijzonder omvat het werkingsspectrum Toxacara canis, toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum en Trichuris vulpis. Deze combinatie toont synergistische werking bij haakwormen en febantel is effectief tegen T. vulpis.
Het werkingsspectrum van praziquantel omvat alle belangrijke cestode soorten bij honden, in het bijzonder Taenia spp., Dipylidium caninum, Echinococcus granulosus and Echinococcus multilocularis.
Praziquantel is actief tegen alle volwassen en onrijpe vormen van deze parasieten.
Praziquantel wordt zeer snel door de wand van de parasiet geabsorbeerd en verdeeld in de parasiet. Zowel in vitro als in vivo studies hebben aangetoond dat praziquantel ernstige beschadiging veroorzaakt aan het omhulsel van de parasiet, resulterend in de contractie en verlamming van de parasiet. Er is een bijna onmiddellijke tetanische samentrekking van het spierstelsel van de parasiet en een snelle vacuolisatie van de syncytial tegument.
Deze snelle contractie wordt uiteengezet door veranderingen in tweewaardige kation fluxen, voornamelijk calcium.
Pyrantel fungeert als een cholinerge agonist. De werking bestaat uit het stimuleren van nicotinerge cholinerge receptoren van de parasiet om spastische verlamming van de nematoden te induceren en daardoor verwijdering uit het gastro-intestinale (GI) systeem door peristaltiek toe te laten.
Bij zoogdieren wordt febantel door ringvorming omgezet tot febendazole en oxfendazole. Het zijn deze chemische stoffen die een ontwormend effect uitoefenen door inhibitie van tubuline polymerisatie. Hierdoor wordt de vorming van microtubuli verhinderd, wat resulteert in het uiteenvallen van structuren die van vitaal belang zijn voor het normaal functioneren van de parasiet.
In het bijzonder wordt glucose opname beïnvloedt, wat leidt tot het uitputten van cellulair ATP.
De parasiet sterft door uitputting van zijn energiereserves, wat 2 tot 3 dagen later plaatsvindt.

Farmacokinetische eigenschappen
Praziquantel wordt na orale toediening aan honden volledig en snel geabsorbeerd door het maagdarmkanaal. Maximum plasmaconcentratie van 752 μg/L wordt bereikt in minder dan 2 uur. De stof wordt snel en volledig gemetaboliseerd in de lever tot gehydroxyleerde derivaten van de oorspronkelijke verbinding, daarna snel uitgescheiden, voornamelijk via de urine.
Febantel wordt na orale toediening aan honden matig geabsorbeerd door het maagdarmkanaal.
Febantel wordt snel gemetaboliseerd in de lever in fenbendazol en zijn hydroxy en oxidatieve derivaten zoals oxfendazol. De maximum plasmaconcentratie van fenbendazole (173 μg/L) wordt bereikt na ongeveer 5 uur. De maximale plasmaconcentratie van oxfendazole (147 μg/L) wordt na ongeveer 7 uur bereikt. De uitscheiding gaat voornamelijk via de faeces.
Pyrantel embonate wordt na orale toediening aan honden weinig geabsorbeerd. De maximale plasmaconcentratie van 79 μg/L wordt na ongeveer 2 uur bereikt. De stof wordt snel en volledig gemetaboliseerd in de lever en daarna snel uitgescheiden, voornamelijk zowel via de faeces (in overanderde vorm) als via de urine (gemetaboliseerde vorm).

Verpakking CESTEM, smakelijke tabletten voor middelgrote en kleine honden:
Kartonnen doos met 1 blister van 2 tabletten
Kartonnen doos met 2 blisters van 2 tabletten
Kartonnen doos met 1 blister van 8 tabletten
Kartonnen doos met 13 blisters van 8 tabletten
Kartonnen doos met 52 blisters van 2 tabletten

Verpakking CESTEM, smakelijke tabletten voor grote honden:
Kartonnen doos met 1 blister van 2 tabletten
Kartonnen doos met 2 blisters van 2 tabletten
Kartonnen doos met 2 blister van 4 tabletten
Kartonnen doos met 12 blisters van 4 tabletten
Kartonnen doos met 24 blisters van 2 tabletten

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Registratienummer:
CESTEM, smakelijke tabletten voor middelgrote en kleine honden: REG NL 106871
CESTEM smakelijke tabletten voor grote honden: REG NL 106872

**Laatste update van bovenstaande bijsluitertekst: 7 juli 2012 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept, bijvoorbeeld bij:

medpets - voor de gezondheid van uw dier!