Diagnos wormgranulaat voor honden | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Beaphar B.V.
Drostenkamp 3
8101 BX Raalte (Holland)

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.
Loughrea, Co. Galway
Ireland

Diagnos wormgranulaat voor hondenAard van het middel

Anti-parasitair middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Diagnos wormgranulaat voor pups en honden (Fenbendazol 666mg)

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Werkzaam bestanddeel:
Fenbendazol 222 mg per gram; 666mg per sachet

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond.

Indicatie(s)

Ter bestrijding van infecties met onvolwassen en volwassen stadia van de spoelworm Toxocara canis en de lintworm Taenia hydatigena bij de hond.

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij bekende overgevoeligheid voor fenbendazol.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

Geen bekend.

Gebruiksaanwijzing

Weeg het dier zorgvuldig voor het bepalen van de juiste dosering. Meng de voorgeschreven hoeveelheid bij voorkeur door het nat (blik) voer van uw hond.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en van toediening

Toedieningsweg

Oraal.

Dosering

Behandeling van pups tot 6 maanden (een dagelijkse dosering van 50mg fenbendazol/kg lichaamsgewicht gedurende 3 dagen), volwassen honden tot 20 kg (een eenmalige dosering van 100mg fenbendazol/kg lichaamsgewicht) en drachtige teven (een dagelijkse dosering van 25mg fenbendazol/kg lichaamsgewicht).

Pups: Gedurende 3 opeenvolgende dagen de hoeveelheden: Volw. Honden: Per behandeling de hoeveelheden:
Lichaamsgewicht Hoeveelheid Lichaamsgewicht Hoeveelheid
2,0 - 3,4 kg 1/4 zakje per dag 2,0 - 3,4 kg 1/2 zakje
3,5 - 6,0 kg 1/2 zakje per dag 3,5 - 7,0 kg 1 zakje
6,1 - 8,5 kg 3/4 zakje per dag 7,1 - 9,4 kg 1+1/2 zakje
8,6 - 11,0 kg 1 zakje per dag 9,5 - 13,0 kg 2 zakjes
11,1 - 14,0 kg 1+1/4 zakje per dag 13,1 - 20,0 kg 3 zakjes

 

Drachtige teven: Vanaf dag 40 van de dracht tot 2 dagen na de worp aanbevolen
Lichaamsgewicht Hoeveelheid
4,0 - 7,3 kg 1/4 zakje per dag
7,4 - 13,5 kg 1/2 zakje per dag
13,6 - 20,0 kg 3/4 zakje per dag
20,1 - 25,0 kg 1 zakje per dag

Speciale waarschuwingen

Direct contact met de huid zoveel mogelijk vermijden. Handen wassen na toediening. Vermijd de inhalatie van de stof.
In verband met mogelijke embryotoxische effecten dient aan het begin van de dracht terughoudendheid met het gebruik van het middel te worden betracht.
Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Niet in de koelkast of vriezer bewaren. Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op de verpakking.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

27 oktober 2008

Overige informatie

Inhoud:3 sachets x 3 g granulaat

Registratienummer: REG NL 9628

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 27 oktober 2008 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.