Diagnos wormgranulaat voor katten | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Beaphar B.V.
Drostenkamp 3
8101 BX Raalte (Holland)

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.
Loughrea, Co. Galway
Ireland

Diagnos WormgranulaatAard van het middel

Anti-parasitair middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Diagnos wormgranulaat, 222 mg voor katten, Fenbendazol

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Werkzaam bestanddeel:
Fenbendazol 222 mg per gram

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Kat.

Indicatie(s)

Ter bestrijding van infecties met onvolwassen en volwassen stadia van de spoelworm Toxocara cati en de lintworm Taenia hydatigena bij de kat.

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij bekende overgevoeligheid voor fenbendazol.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

Geen bekend.

Gebruiksaanwijzing

Weeg het dier zorgvuldig voor het bepalen van de juiste dosering. Meng de voorgeschreven hoeveelheid bij voorkeur door het nat (blik) voer van uw kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en van toediening

Toedieningsweg

Oraal

Dosering

Volwassen katten: 100 mg fenbendazol per kg lichaamsgewicht.
Zogende kittens: 50 mg fenbendazol per kg lichaamsgewicht gedurende 3 dagen.

 • Behandeling van kittens tot een leeftijd van 6 maanden
  (Een dagelijkse dosering van 50 mg fenbendazol/kg lichaamsgewicht gedurende drie dagen.)

  Gewicht v/h dier Hoeveelheid zakjes (à 1 g)
  0.7 - 1.1 kg ¼ zakje per dag (gedurende drie dagen)
  1.2 - 2.0 kg ½ zakje per dag (gedurende drie dagen)
  2.1 - 3.0 kg ¾ zakje per dag (gedurende drie dagen)
  3.1 - 4.3 kg 1 zakje per dag (gedurende drie dagen)
 • Behandeling van volwassen katten
  (Een eenmalige dosering van 100 mg fenbendazol/kg lichaamsgewicht.)

  Gewicht v/h dier Hoeveelheid zakjes (à 1 g)
  1.5 - 2.0 kg 1 zakje per dag
  2.1 - 3.0 kg 1½ zakje per dag
  3.1 - 4.0 kg 2 zakjes per dag
  4.1 - 6.0 kg 3 zakjes per dag
  > 6.0 kg 4 zakjes per dag

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Speciale waarschuwingen

Direct contact met de huid zoveel mogelijk vermijden. Handen wassen na toediening. Vermijd de inhalatie van de stof.
In verband met mogelijke embryotoxische effecten dient aan het begin van de dracht terughoudendheid met het gebruik van het middel te worden betracht.
Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Niet in de koelkast of vriezer bewaren. Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op de verpakking.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

27 oktober 2008

Overige informatie

Inhoud: 4 sachets x 1 g granulaat

Registratienummer: REG NL 09628

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 27 oktober 2008 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.