Drontal (Large) Cat | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Bayer B.V.
Animal Health Division
Energieweg 1
NL 3641 RT MijdrechtFabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324
D-24106 Kiel
Duitsland

Drontal CatAard van het middel

Anthelminticum.

Benaming van het diergeneesmiddel

Drontal Cat tabletten
Drontal Large Cat tabletten

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Werkzame bestanddelen:

Per tablet Drontal Cat:
Pyrantelembonaat 230 mg
Praziquantel. 20 mg

Per tablet Drontal Large Cat:
Pyrantelembonaat 345 mg, overeenkomend met 106,6 mg pyrantel
Praziquantel 30 mg

Indicatie(s)

Voor de behandeling van mengbesmettingen met rondwormen en lintwormen bij katten, veroorzaakt door:

  • spoelwormen: Toxocara cati (syn. mystax) Toxascaris leonina;
  • lintwormen: Dipylidium caninum, Taenia spp. (T. pisiformis, T. hydatigena, T. ovis, T. multiceps, T. serialis, T. taeniaeformis), Echinococcus multilocularis;
  • haakwormen: Ancylostoma tubaeforme.

Contra-indicatie(s)

Geen bekend.

Bijwerkingen

In zeer zeldzame gevallen zijn er systemische verschijnselen (zoals lethargie) , neurologische verschijnselen (zoals ataxie) en/of verschijnselen van het maagdarmkanaal (zoals braken en diarree) waargenomen na toediening van het product.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Kat.
Drontal Large Cat: kat vanaf 6 kg lichaamsgewicht.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en van toediening

Dosering

Drontal Cat: 5 mg praziquantel en 57,5 mg pyrantelembonaat per kg lichaamsgewicht. Dit correspondeert met één tablet per 4 kg lichaamsgewicht.
Drontal Large Cat: 5 mg praziquantel en 57,5 mg pyrantelembonaat per kg lichaamsgewicht. Dit correspondeert met één tablet per 6 kg lichaamsgewicht.

Toedieningsweg

Orale toediening

Behandelingsduur

Eénmalige toediening.

Katten van minder dan 6 kg lichaamsgewicht dienen met een daarvoor geschikt middel te worden behandeld (Drontal Cat).

Aanwijzingen voor een juiste toediening

De tabletten kunnen als dusdanig of in een vleesballetje toegediend worden. Ze kunnen ook geplet en met het voedsel gemengd worden. Dieetmaatregelen zijn niet nodig.

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Niet in de koelkast bewaren of invriezen.

Het product is houdbaar tot de vervaldatum vermeld op de verpakking. De vervaldatum bestaat uit de letters “EXP” (expiratie), gevolgd door 6 cijfers: de eerste twee stellen de maand voor en de volgende vier het jaar.

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Speciale waarschuwing(en)

Niet combineren met piperazine.
Een dosis welke 5 maal deze bedroeg van de aanbevolen dosis, wordt symptoomloos verdragen.
Bij nog hogere overdoseringen kan men als eerste symptoom braken verwachten.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

18 april 2014

Overige informatie

Registratienummer:
Drontal Cat: REG NL 5691
Drontal Large Cat: REG NL 9992

**Datum laatste aanpassing bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 26 februari 2017 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.