Drontal (Large) Dog Flavour | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Bayer B.V.
Animal Health Division
Energieweg 1
NL 3641 RT Mijdrecht

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324
D-24106 Kiel
Duitsland

Drontal Dog

Aard van het middel

Anthelminticum.

Benaming van het diergeneesmiddel

Drontal Dog Flavour, tabletten voor honden
Drontal Large Dog Flavour, tabletten voor honden

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Werkzame bestanddelen:

Per tablet Drontal Dog Flavour:
144 mg pyrantelembonaat;
150 mg febantel;
50 mg praziquantel.

Per tablet Drontal Large Dog Flavour:
pyrantelembonaat 504 mg;
febantel 525 mg;
praziquantel 175 mg.

Overige bestanddelen:

Maïszetmeel – Lactose – Microkristallijn cellulose – Magnesiumstearaat – Natriumlaurylsulfaat – Colloïdaal anhydrisch siliciumdioxide – Polyvidone – Artificiële 'Beef flavour’.

Indicatie(s)

Rondworm- en lintwormmiddel voor honden.
Voor de behandeling van menginfestaties van rondwormen en lintwormen veroorzaakt door:

Spoelwormen Toxocara canis
Toxascaris leonina
Lintwormen Echinococcus granulosus
Echinococcus multilocularis
Dipylidium caninum
Taenia spp. (T. pisiformis, T. hydatigena,
T. ovis, T. multiceps,
T. serialis, T. taeniaeformis)
Multiceps multiceps
Mesocestoides spp.
Haakwormen Uncinaria stenocephala
Ancylostoma caninum
Zweepwormen Trichuris vulpis

Contra-indicatie(s)

Drontal Large Dog Flavour niet toedienen aan honden lichter dan 10 kg.

Bijwerkingen

In zeer zeldzame gevallen kunnen er milde verschijnselen van het maagdarmkanaal (zoals braken) optreden.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en van toediening

Dosering

Drontal Dog Flavour: Eén tablet per 10 kg lichaamsgewicht. Dit komt overeen met 15 mg febantel, 14,4 mg pyrantel embonaat en 5 mg praziquantel per kg lichaamsgewicht.
Niet toedienen aan honden lichter dan 2,5 kg.

Drontal Large Dog Flavour: Eén tablet per 35 kg lichaamsgewicht. Dit komt overeen met 15 mg febantel, 14,4 mg pyrantel embonaat en 5 mg praziquantel per kg lichaamsgewicht.

Wijze van toediening

Orale toediening.
De tabletten kunnen op één van de volgende manieren worden toegediend:

  • rechtstreeks achter op de tong aanbrengen en laten inslikken;
  • verpulveren en met het voedsel mengen;
  • toedienen in een vleesballetje.

Dieetmaatregelen zijn niet nodig. De behandeling onmiddellijk voor het eten wordt aanbevolen.

Behandelingsduur

Eénmalige toediening.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

 -

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Het product is houdbaar tot de vervaldatum vermeld op de verpakking. De vervaldatum bestaat uit de letters “EXP”(expiratie), gevolgd door 6 cijfers: de eerste twee stellen de maand voor en de volgende vier het jaar.

Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

Speciale waarschuwing(en)

Wegens het ontbreken van veiligheidsstudies, is het aangeraden Drontal® Dog flavour, tablet voor honden niet te gebruiken tijdens de eerste helft van de dracht.

Niet gelijktijdig toedienen met een ander wormmiddel dat als werkzame stof piperazine bevat.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

18 april 2014

Overige informatie

Registratienummer:
Drontal Dog Flavour: REG NL 8983
Drontal Large Dog Flavour: REG NL 9924

**Datum laatste aanpassing bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 26 februari 2017 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.