Drontal Pup | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Bayer B.V.
Animal Health Division
Energieweg 1
NL 3641 RT Mijdrecht

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324
D-24106 Kiel
Duitsland

Drontal PupAard van het middel

Anthelminticum.

Benaming van het diergeneesmiddel

Drontal pup, 5mg/ml, suspensie voor oraal gebruik voor honden.

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Werkzame bestanddelen:

Werkzame bestanddelen:
Pyrantel (als embonaat) 5 mg/ml
Febantel 15 mg/ml

Hulpstoffen:

Natriumbenzoaat (E211)
Propyleenglycol (E1520)

Indicatie(s)

Rondwormmiddel voor gebruik bij pups en jonge honden.

Ter behandeling van besmettingen met de volgende rondwormen:

Spectrum Wormspecies
Spoelwormen (>96%)* Toxocara canis
Toxascaris leonina
Haakwormen (>96%)* Uncinaria stenocephala
Ancylostoma caninum
Zweepwormen (>97%)* Trichuris vulpis
* Procentuele reductie van wormeieren (mediaanwaarde)

Contra-indicatie(s)

Geen.

Bijwerkingen

Geen bekend.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond (pups en jonge honden).

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en van toediening

Dosering

15 mg febantel en 5 mg pyrantel per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 1 ml van het diergeneesmiddel per kg lichaamsgewicht).

Wijze van toediening

Voor orale toediening. De suspensie kan door middel van de bijgevoegde doseerspuit direct in de bek worden gegeven of indirect via vermenging door het voer. Dieetmaatregelen zijn niet vereist.

Schudden voor gebruik.

Behandelingsduur

De toediening gebeurt éénmalig per behandeling.
Wegens het vroegtijdige optreden van spoelwormbesmettingen (intrauteriene en galactogene besmetting) moet de behandeling met het diergeneesmiddel reeds vanaf de leeftijd van ca. 2 weken beginnen. Het is aanbevelenswaardig herhalingsbehandelingen uit te voeren met 14 dagen tussentijd.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

 -

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Niet boven 25°C bewaren.
Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP:
Houdbaarheid na eerste opening van de verpakking: 10 weken.

Speciale waarschuwingen

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

De vijfvoudige overdosering met DRONTAL PUP wordt zowel door pups als jonge honden symptoomloos verdragen. Bij een tienvoudige overdosering kan als enig symptoom braken verwacht worden.

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, moet het diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden vermengd.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

12 februari 2015

Overige informatie

Registratienummer: REG NL 9017

**Datum laatste aanpassing bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 26 februari 2017 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.