Exil No Worm FPA | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Huvepharma N.V.
Uitbreidingstraat 80
2600 Antwerpen
België

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Biovet JSC
Petar Rakov Street 39
4550 Peshtera
Bulgarije

Exil No Worm FPAAard van het middel

Anthelminticum.

Benaming van het diergeneesmiddel

Exil No Worm FPA tablet voor katten 0,25 mg abamectin, 6,25 mg praziquantel.
Abamectine en praziquantel.

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Werkzame bestanddelen:

Per tablet:
Abamectine 0,25 mg
Praziquantel 6,25 mg

Hulpstoffen:

Ascorbinezuur (E300) 3,5 mg

Indicatie(s)

Bestrijding van menginfecties van nematoden (Toxocara cati en volwassen stadia van Toxascaris leonina, Ancylostoma tubaeforme en/of Uncinaria stenocephala) en cestoden (Dipylidium caninum en/of Taenia taeniaformis).

Contra-indicatie(s)

Niet toedienen aan katten jonger dan 8 weken en/of met een gewicht minder dan 1 kg.

Bijwerkingen

In geval van overdosering kunnen bijwerkingen als lusteloosheid, anorexie, mydriasis, ataxie, tremoren en speekselen optreden.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en van toediening

Uitsluitend bestemd voor orale toediening aan katten.
De eenmalige dosering bedraagt 0,1 mg abamectine en 2,5 mg praziquantel per kg lichaamsgewicht
(= 1 tablet per 2,5 kg lichaamsgewicht).

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Geen.

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25°C.
Niet in de koelkast of vriezer bewaren;
Bewaar in de originele verpakking;
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Speciale waarschuwing(en)

Niet toepassen in combinatie met middelen die hetzelfde werkingsmechanisme bezitten;

  • Praziquantel heeft een ruime therapeutische index (40-90). Bij overdosering kunnen door abamectine toxische verschijnselen ontstaan die gekenmerkt zijn door depressie van het centrale zenuwstelsel gepaard gaande met lusteloosheid, anorexie, mydriasis, ataxie, tremoren en speekselen;
  • De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht en/of lactatie.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.
Geneesmiddelen dienen niet via het afvalwater of met het huishoudelijk afval weggeworpen te worden.
Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen ter bescherming van het milieu.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

9 september 2009

Overige informatie

Registratienummer: REG NL 9775

**Datum laatste aanpassing bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 26 februari 2017 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.