Flubenol KH | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
België

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Janssen Pharmaceutica S.p.A.

Flubenol KHAard van het middel

Anthelminticum.

Benaming van het diergeneesmiddel

Flubenol KH, 44 mg, pasta voor oraal gebruik.

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

per ml:

Werkzaam bestanddeel:
Flubendazol 44 mg

Hulpstoffen:
Methylparahydroxybenzoaat (E 218) 1,8 mg
Propylparahydroxybenzoaat (E 216) 0,2 mg

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Indicatie(s)

Bij honden

 • spoelwormen: Toxocara canis, Toxascaris leonina;
 • zweepwormen: Trichuris vulpis;
 • haakwormen: Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala;
 • lintwormen: Taenia pisiformis, Taenia hydatigena.

Bij katten

 • spoelwormen: Toxocara cati, Toxascaris leonina;
 • haakwormen: Ancylostoma tubaeforme;
 • lintwormen: Taenia pisiformis, Taenia taeniaeformis.

Contra-indicaties

Geen bekend.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Geen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met mogelijke overgevoeligheidsreacties dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

Speekselen, met name bij de kat.

Gebruik tijdens dracht of lactatie

Terughoudend betrachten aan het begin van de dracht.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Geen bekend.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en van toediening

Orale toediening:

 1. Spoelworminfecties en haakworminfecties: 22 mg (= 0,5 ml) flubendazole per kg lichaamsgewicht per dag, gedurende 2 dagen.
 2. Andere wormsoorten: 22 mg (= 0,5 ml) flubendazole per kg lichaamsgewicht per dag, gedurende 3 dagen.

Honden

 • pups ontwormen op een leeftijd van 2, 4, 6 en 8 weken en daarna om de twee maanden tot ze een half jaar oud zijn;
 • zogende teven telkens tegelijk met de pups ontwormen;
 • alle andere honden twee keer per jaar ontwormen.

Katten

 • kittens ontwormen op een leeftijd van 4, 6 en 8 weken en daarna om de twee maanden tot ze een half jaar oud zijn;
 • zogende poezen telkens tegelijk met de kittens ontwormen;
 • alle andere katten twee keer per jaar ontwormen.

Verwijder de veiligheidsstop (3). Houd de stamper (1) vast terwijl u de ring (2) in tegengestelde richting van de klok draait tot de onderverdeling die overeenkomt met het lichaamsgewicht van het dier. Dien deze hoeveelheid toe aan het dier.
Voor de volgende behandeling het lichaamsgewicht van het dier optellen bij het getal waar de verstelring (2) de vorige keer was vastgezet en de ring op de nieuwe plaats vastzetten.

Voorbeeld: bij een kat van 3 kg, wordt de verstelring achtereenvolgens op 3 kg vastgezet voor de eerste behandeling, op 6 kg voor de tweede behandeling en op 9 kg voor de derde behandeling.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Niet bekend.

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Onverenigbaarheden

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

Houdbaarheidstermijn

3 jaar.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25°C.
Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

18 januari 2008

Overige informatie

Registratienummer: REG NL 2995

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 18 januari 2008 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.