Mansonil All Worm Flavour voor honden | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen 
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Bayer B.V.
Animal Health Division
Energieweg 1
NL-3641 RT Mijdrecht

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

KVP Pharma + Veterinär-Produkte GmbH
Projensdorfer Straße 324, 24106 Kiel
Duitsland

Mansonil All Worm Large DogAard van het middel

Anthelminticum.

Benaming van het diergeneesmiddel

Mansonil All Worm Dog Flavour 
Mansonil All Worm Large Dog Flavour

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Werkzame bestanddelen Mansonil All Worm Dog Flavour:
144 mg pyrantelembonaat;
150 mg febantel;
50 mg praziquantel.

Werkzame bestanddelen Mansonil All Worm Large Dog Flavour:
504 mg pyrantelembonaat;
525 mg febantel;
175 mg praziquantel.

Hulpstoffen:
Maïszetmeel – Lactose – Microkristallijne cellulose – Polyvidone – Magnesiumstearaat – Natriumlaurylsulfaat – Colloïdaal anhydrisch siliciumdioxide – Artificiële 'Beef flavour'.

Indicatie(s)

Rondworm- en lintwormmiddel voor honden.
Voor de behandeling van menginfestaties van rondwormen en lintwormen veroorzaakt door:

Groep Soort
Spoelwormen Toxocara canis
Toxascaris leonina
Lintwormen Echinococcus granulosus
Echinococcus multilocularis
Dipylidium caninum
Taenia spp (T. pisiformis, T. hydatigena, T. ovis, T. multiceps, T. serialis, T. taeniaeformis)
Multiceps multiceps
Mesocestoides lineatis.
Haakwormen Uncinaria stenocephala
Ancylostoma caninum
Zweepwormen Trichuris vulpis

Contra-indicatie(s)

Mansonil All Worm Dog Flavour: Niet toedienen aan honden lichter dan 2,5 kg.
Mansonil All Worm Large Dog Flavour: niet toedienen aan honden lichter dan 10 kg.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

Geen bekend.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht u dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en van toediening

Dosering

Mansonil All Worm Dog Flavour: Eén tablet per 10 kg lichaamsgewicht. Dit komt overeen met 15 mg febantel, 14,4 mg pyrantel embonaat en 5 mg praziquantel per kg lichaamsgewicht.
Niet toedienen aan honden lichter dan 2,5 kg.

Mansonil All Worm Large Dog Flavour: Eén tablet per 35 kg lichaamsgewicht. Dit komt overeen met 15 mg febantel, 14,4 mg pyrantel embonaat en 5 mg praziquantel per kg lichaamsgewicht.

Wijze van toediening

De tabletten kunnen op één van de volgende manieren worden toegediend:

  • rechtstreeks achter op de tong aanbrengen en laten inslikken;
  • verpulveren en met het voedsel mengen;
  • toedienen in een vleesballetje.

Dieetmaatregelen zijn niet nodig.

Behandelingsduur

Eénmalige toediening.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

-

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Het product is houdbaar tot de vervaldatum vermeld op de verpakking. De vervaldatum bestaat uit de letters “EXP” (expiratie), gevolgd door 6 cijfers: de eerste twee stellen de maand voor en de volgende vier het jaar.

Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

Speciale waarschuwing(en)

Wegens het ontbreken van veiligheidsstudies, is het aangeraden Mansonil® All Worm Dog flavour, tablet voor honden niet te gebruiken tijdens de eerste helft van de dracht.

Niet gelijktijdig toedienen met een ander wormmiddel dat als werkzame stof piperazine bevat.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

16 maart 2011

Overige informatie

Registratienummer:
Mansonil All Worm Dog Flavour: REG NL 10534
Mansonil All Worm Large Dog Flavour: REG NL 10535

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 16 maart 2011 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.