Mansonil All Worm voor katten | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Bayer B.V.
Animal Health Division
Energieweg 1
NL 3641 RT Mijdrecht

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324
D-24106 Kiel
Duitsland

Mansonil All Worm Large CatAard van het middel

Anthelminticum.

Benaming van het diergeneesmiddel

Mansonil All Worm Cat tabletten
Mansonil All Worm Large Cat tabletten

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

per tablet:

Werkzame bestanddelen Mansonil All Worm Cat:
Pyrantelembonaat 230 mg
Praziquantel 20 mg

Werkzame bestanddelen Mansonil All Worm Large Cat:
Pyrantelembonaat 345 mg, overeenkomend met 106,6 mg pyrantel
Praziquantel 30 mg

Hulpstoffen:
Maïszetmeel – Microkristallijne cellulose - Povidon - Magnesiumstearaat - Colloïdaal anhydrisch siliciumdioxide - Hypromellose - Macrogol 4000 - Titaandioxide (E 171)-2,60 mg.

Indicatie(s)

Voor de behandeling van mengbesmettingen met rondwormen en lintwormen bij katten, veroorzaakt door:

  • spoelwormen: Toxocara cati (syn. mystax), Toxascaris leonina;
  • lintwormen: Dipylidium caninum, Taenia spp. (T. pisiformis, T. hydatigena, T. ovis, T. multiceps, T. serialis, T. taeniaeformis), Echinococcus multilocularis;
  • haakwormen: Ancylostoma tubaeforme.

Contra-indicatie(s)

Geen bekend.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

Geen bekend.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht u dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Mansonil All Worm Cat tabletten: Kat.
Mansonil All Worm Large Cat tabletten: Kat vanaf 6 kg lichaamsgewicht.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en van toediening

Dosering

Mansonil All Worm Cat tabletten: 5 mg praziquantel en 57,5 mg pyrantelembonaat per kg lichaamsgewicht. Dit correspondeert met één tablet per 4 kg
lichaamsgewicht.

Mansonil All Worm Large Cat tabletten: 5 mg praziquantel en 57,5 mg pyrantelembonaat per kg lichaamsgewicht. Dit correspondeert met één tablet per 6 kg
lichaamsgewicht. Katten van minder dan 6 kg lichaamsgewicht dienen met een daarvoor geschikt middel te worden behandeld.

Behandelingsduur

Eénmalige toediening.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Orale toediening.

De tabletten kunnen als dusdanig of in een vleesballetje toegediend worden. Ze kunnen ook geplet en door het voedsel gemengd worden. Dieetmaatregelen zijn niet nodig.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Een dosis welke 5 maal deze bedroeg van de aanbevolen dosis, wordt symptoomloos verdragen.
Bij nog hogere overdoseringen kan men als eerste symptoom braken verwachten. Dit is af te leiden uit de resultaten van acute toxiciteitsstudies, uitgevoerd met de afzonderlijke actieve bestanddelen. Voor elk werkzaam bestanddeel was een bepaling van de lethale dosis 50% (LD50) wegens het emetische effect bij hoge overdoseringen niet mogelijk.

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25°C.
Niet in de koelkast bewaren of invriezen.

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket.

Het product is houdbaar tot de vervaldatum vermeld op de verpakking. De vervaldatum bestaat uit de letters “EXP” (expiratie), gevolgd door 6 cijfers: de eerste twee stellen de maand voor en de volgende vier het jaar.

Speciale waarschuwing(en)

Het product is onverenigbaar met piperazine.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Kan tijdens de dracht en lactatie worden gebruikt.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

22 december 2009

Overige informatie

Registratienummer:
Mansonil All Worm Cat tabletten: REG NL 10533
Mansonil All Worm Large Cat tabletten:  REG NL 10532

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 22 december 2009 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.