Mebendoral KH | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

AST Beheer B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Produlab Pharma B.V.
Forellenweg 16
4941 SJ Raamsdonksveer

Aard van het middel

Anthelminticum.

Benaming van het diergeneesmiddelMebendoral KH

Mebendoral KH 100 mg, tablet voor honden en katten
Mebendazol

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per tablet:
Werkzaam bestanddeel: Mebendazol 100 mg

Indicatie(s)

Behandeling van wormbesmettingen veroorzaakt door:

Hond

  • spoelwormen Toxocara canis en Toxascaris leonina;
  • haakwormen Uncinaria stenocephala en Ancylostoma caninum;
  • zweepworm Trichuris vulpis;
  • lintwormen Taenia pisiformis, Taenia hydatigena en Echinococcus granulosus.

Kat

  • spoelwormen Toxocara cati en Toxascaris leonina;
  • haakworm Ancylostoma tubaeforme;
  • lintworm Taenia taeniaeformis.

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of (een van) de hulpstoffen.

Bijwerkingen

Geen bekend

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond, Kat

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en van toediening

Voor oraal gebruik.

De tablet kan toegediend worden door:

  1. achter in de keel te brengen en te laten doorslikken,
  2. te verpulveren en met voeder of drank te mengen, of
  3. toe te dienen in een vleesballetje

De aanbevolen doseringen zijn als volgt:

Honden en katten die alleen met ascariden besmet zijn

Pups en kittens: 50 mg mebendazol ’s morgens en 50 mg mebendazol ‘s avonds gedurende 2 dagen.
Volwassen dieren: 100 mg mebendazol ’s morgens en 100 mg mebendazol ‘s avonds gedurende 2 dagen.

Honden en katten die niet alleen met ascariden besmet zijn

Gewicht minder dan 2 kg: 50 mg mebendazol ’s morgens en 50 mg mebendazol ‘s avonds gedurende 5 dagen.
Gewicht tussen 2 kg en 30 kg: 100 mg mebendazol ’s morgens en 100 mg mebendazol ’s avonds gedurende 5 dagen.
Honden zwaarder dan 30 kg: 200 mg mebendazol ‘s avonds gedurende 5 dagen.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Geen.

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25ºC. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Speciale waarschuwing(en)

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Intensief gebruik of misbruik van anthelminthica kan leiden tot resistentie.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Het lichaamsgewicht dient zo nauwkeurig mogelijk bepaald te worden vòòr het vaststellen van de benodigde dosering, indien nodig.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Gebruik tijdens de dracht wordt niet aanbevolen, omdat uit laboratoiriumstudies bij ratten en muizen teratogene, materno- en foetotoxische effecten bleken.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

24 juni 2010

Overige informatie

Registratienummer: REG NL 7334

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 24 juni 2010 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.