Panacur KH | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Intervet Nederland B.V.
Postbus 50
5830 AB Boxmeer
Nederland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Intervet GesmbH
Siemensstrasse 105
A-1210 Wenen
Oostenrijk

Aard van het middel

Anthelminticum.

Benaming van het diergeneesmiddel

Panacur KH 250 mg tabletten voor honden en katten.
Panacur KH 500 mg tabletten voor honden en katten

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per tablet Panacur KH 250: fenbendazol 250 mg.
Per tablet Panacur KH 500: fenbendazol 500 mg.

Indicatie(s)

Hond

  • Maagdarmnematoden: Toxocara canis, Toxascaris leonina, Trichuris vulpis, Uncinaria stenocephala en Ancylostoma caninum;
  • Cestoden: Taenia pisiformis en Taenia hydatigena.

Kat

  • Maagdarmnematoden: Toxocara cati, Toxascaris leonina en Ancylostoma tubaeforme;
  • Cestoden: Taenia taeniaformis.

Contra-indicaties

Geen.

Bijwerkingen

Geen bekend.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en van toediening

Orale toediening.

Panacur KH 250: 50 mg fenbendazol per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met één tablet per 5 kg lichaamsgewicht) per dag gedurende 3 opeenvolgende dagen.
Panacur KH 500: 50 mg fenbendazol per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met één tablet per 10 kg lichaamsgewicht) per dag gedurende 3 opeenvolgende dagen.

De tabletten kunnen direct in de bek, verkruimeld door het voer of door het voer na oplossen in water toegediend worden.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Geen.

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Bewaren beneden 25 °C.
Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op de blister na EXP:.

Speciale waarschuwingen

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Niet toedienen aan dieren lichter dan 2,5 kg.

Gebruik tijdens dracht

In verband met mogelijke embryotoxische effecten dient bij het begin van de dracht terughoudendheid te worden betracht.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Geen gegevens beschikbaar.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Geen bijzondere symptomen bekend.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van het ongebruikte geneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

Panacur KH 250: 1 juli 2015
Panacur KH 500: 11 augustus 2016

Overige informatie

Doos met 10 of 20 tabletten in een PVC/aluminium blisterverpakking.
Glazen flacon, type III, afgesloten met een kind-veilige polypropyleen dop.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Registratienummer:
Panacur KH 250: REG NL 9422
Panacur KH 500: REG NL 8472

**Datum laatste aanpassing bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 27 februari 2017 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.