Totaal Wormmiddel (kat) | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Beaphar B.V.
Drostenkamp 3
8101 BX Raalte (Holland)

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Beaphar B.V.
Drostenkamp 3
8101 BX Raalte

Beaphar Totaal Wormmiddel (kat)Aard van het middel

Anthelminticum.

Benaming van het diergeneesmiddel

Totaal wormmiddel (kat), tablet
Niclosamide
Piperazine

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per tablet:

Werkzame bestanddelen:
Niclosamide 100,8 mg
Piperazine adipaat 180 mg.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Kat.

Indicatie(s)

Gebruiken bij worminfecties bij katten veroorzaakt door:

  • spoelwormen: Toxocara cati, Toxascaris leonina;
  • lintwormen: Taenia spp., Dipylidium caninum.

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij katten die lijden aan chronische nier- en/of leverziektes.

Bijwerkingen

Indien de gebruiksaanwijzing nauwgezet wordt opgevolgd is de kans op braken of diarree zeer klein.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en van toediening

100,8 mg niclosamide en 180 mg piperazineadipaat per kg lichaamsgewicht (dit komt overeen met 1 tablet per kg lichaamsgewicht). De behandeling na twee weken herhalen

Toedieningsweg: oraal

De dosering is afhankelijk van het gewicht van de kat. Weeg daarom eerst de kat.
Het product bij voorkeur ’s ochtends op de nuchtere maag toedienen samen met ¼ deel van de dagelijkse hoeveelheid voer, ’s avonds de rest van het voer geven.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

De dosering van het product is afhankelijk van het gewicht van de kat. Weeg daarom eerst de kat. Het product bij voorkeur ’s ochtends op de nuchtere maag toedienen samen met ¼ deel van de dagelijkse hoeveelheid voer, ’s avonds de rest van het voer geven.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25°C
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket.

Speciale waarschuwingen

Gebruik wordt afgeraden tijdens de lactatie.
Zieke of zwakke dieren uitsluitend behandelen na overleg met een dierenarts.
Handen wassen na toediening.
Het product bevat de werkzame stoffen piperazine adipaat en niclosamide. De stof die het eerst problemen bij overdosering zal veroorzaken is piperazine adipaat. In toxische doseringen veroorzaakt piperazine onrust, ataxie, tremoren, apathie en verlamming (neuromusculaire blokkade).

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

23 oktober 2008

Overige informatie

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Registratienummer: REG NL 8008

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 23 oktober 2008 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.