Totaal Wormmiddel voor kleine honden en puppy's | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Beaphar B.V.
Drostenkamp 3
8101 BX Raalte (Holland)

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Novartis Sante Animale s.a.s.
14 Bd De Richelieu
F-92500 Rueil-Malmaison
France

Beaphar Wormmiddel Totaal voor kleine honden en puppy'sAard van het middel

Anthelminticum.

Benaming van het diergeneesmiddel

Totaal Wormmiddel voor kleine honden en puppy’s tot 8 kg

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per tablet:

Werkzaam bestanddeel:
Nitroscanaat, 100 mg per tablet.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond.

Indicatie(s)

Voor de behandeling van worminfestaties met de volgende wormsoorten:
Spoelwormen: Toxacara canis, Toxascaris leonina
Haakwormen: Ancylostoma caninum, Acylostoma braziliense, Uncinaria stenocephalis
Lintwormen: Dipylidium caninum, Taenia pisiformis, Taenia hydatigena, Taenia ovis, Echinococcus granulosis.
Overige wormen: Strongyloides stercoralis.

Contra-indicatie(s)

Geen.

Gebruiksaanwijzing

De dosering is afhankelijk van het gewicht van de hond. Weeg daarom eerst de hond. Volgens dosering de tabletten oraal toedienen. Tabletten bij voorkeur ’s ochtends op de nuchtere maag toedienen, samen met 1⁄4 deel van de dagelijkse hoeveelheid voer; ’s Avonds de rest van het voer geven.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en van toediening

De standaarddosering bedraagt 50 mg/kg lichaamsgewicht.

Lichaamsgewicht Aantal
1 - 2 kg 1
2,1 - 4 kg 2
4,1 - 6 kg 3
6,1 - 8 kg 4

Tegen Echinococcus granulosis: 100 mg/kg lichaamsgewicht, herhalen na 48 uur.

 

Pups: op de leeftijd van 2, 4, 6, 8, en 12 weken.
Volwassen honden: 1 tot 2 maal per jaar.
Fokteven: na dekking, 2 en 4 weken na het werpen.
Kennels: elke hond 4 tot 6 maal per jaar.

Bijwerkingen

Indien de gebruiksaanwijzing nauwgezet wordt opgevolgd is de kans op braken zeer klein. Wanneer u ernstige bijwerkingen of anderssoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25°C
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

21 februari 2007

Overige informatie

Registratienummer: REG NL 9962

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 21 februari 2007 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.