AA-Opthacaf | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

AA-Vet Diergeneesmiddelen N.V.

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

AA-Vet Diergeneesmiddelen N.V.

AA-OpthacafAard van het middel

Antimicrobieel middel, vitamines.

Benaming van het diergeneesmiddel

AA – Opthacaf, oogdruppels voor honden en katten

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per gram:

Werkzame bestanddelen
Chlooramfenicol 20 mg
Retinolpalmitaat 15.000 I.E

Indicatie(s)

Voor behandeling van infecties van het voorste oogsegment veroorzaakt door voor chlooramfenicol gevoelige pathogenen, met name conjunctivitis en keratitis veroorzaakt door grampositieve kokken, Mycoplasmata, Corynebacterium en Chlamydia spp.

Contra-indicaties

Geen.

Bijwerkingen

Geen bekend.

Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of u vermoedt dat dit diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Doeldiersoort(en)

Hond en kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, toedieningsweg(en) en wijze van gebruik

Aanbrengen in de onderste conjunctivaalzak.

Minimaal 4 maal daags een kleine hoeveelheid aanbrengen in de onderste conjunctivaalzak.

Bij duidelijke verbetering kan zowel de dosis als de frequentie worden verlaagd tot algehele genezingis bereikt.

Aanwijzigen voor een juiste toediening

-

Wachttijd(en)

Niet van toepassing.

Bijzondere bewaarvoorschriften

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Bewaren beneden de 25°C.
Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.
Op een droge plaats bewaren.
Tube rechtop bewaren (dop boven).
Houdbaarheid na eerste opening van de tube: 14 dagen.
Dit diergeneesmiddel niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP. De uiterste gebruiksdatum verwijst naar de laatste dag van de maand.

Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Het gebruik van het diergeneesmiddel dient plaats te vinden op grond van gevoeligheidstesten van uit het dier geïsoleerde bacteriën. Als dit niet mogelijk is, dient de behandeling gebaseerd te zijn op lokaleepidemiologische informatie over de gevoeligheid van de betreffende bacteriën.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met mogelijke onherstelbare effecten op het haemopoietische systeem en mogelijke sensibilisatie en overgevoeligheidsreacties, dient bij toepassing direct huidcontact te worden vermeden. Draag daartoe handschoenen.

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, mag het diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden gemengd.

Dracht en lactatie

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens de dracht en lactatie.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventueel afvalmateriaal

Geneesmiddelen mogen niet verwijderd worden via afvalwater of huishoudelijk afval.
Vraag aan uw dierenarts of apotheker wat u met overtollige diergeneesmiddelen dient te doen. Deze maatregelen dragen bij aan de bescherming van het milieu.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

25 november 2021

Overige informatie

Verpakking: Tube met 5 of 10 gram
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken Registratienummer: REG NL 116806

**Datum van toevoegen/wijziging van bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 16 augustus 2023 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken.