Atropine | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Alfasan Nederland B.V.
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Alfasan Nederland B.V.
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden

AtropineAard van het middel

Parasympaticolyticum.

Benaming van het diergeneesmiddel

Oogdruppels Atropine

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:

Werkzaam bestanddeel: Atropine sulfaat (B.P.) 5 mg
Hulpstoffen
Methylparahydroxybenzoate 1 mg
Propylparahydroxybenzoate 0,1 mg

Indicatie(s)

Hond en kat:
- Mydriaticum (therapeutisch).
- Mydriaticum (diagnostisch), alleen bij jonge dieren.

Contra-indicatie(s)

Geen.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

Geen.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Geen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond, Kat.

Gebruik tijdens dracht en lactatie

Geen gegevens bekend.

Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Geen.

Dosering voor elke doelsoort, wijze van gebruik en van toediening

Hond en kat: maximaal 2 druppels in conjunctivaalzak.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Geen gegevens bekend.

Speciale waarschuwingen voor elk dier waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Geen.

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met mogelijke overgevoeligheidsreacties dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

Farmaceutische gegevens

Belangrijke onverenigbaarheden

Geen.

Houdbaarheidstermijn

Niet aangebroken flacon: 18 maanden.
Aangebroken flacon: direct gebruiken, niet bewaren.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25°C.
Beschermen tegen licht.
Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Aard en inhoud van de verpakking

Bruin glazen flacon (type II) met opzetdruppelaar.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

15 december 2004

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekOverige informatie

Registratienummer: REG NL 2108

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 15 december 2004 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek