Caf oogdruppels | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

CEVA Sante Animale B.V.

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

CEVA Sante Animale B.V.

Caf oogdruppelsAard van het middel

Antimicrobieel middel, Vitamines.

Benaming van het diergeneesmiddel

Caf oogdruppels voor honden en katten Chlooramfenicol, retinolpalmitaat

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per gram:

Werkzame bestanddelen
Chlooramfenicol 20 mg
Retinolpalmitaat 15.000 I.E.

Indicaties

Voor behandeling van infecties van het voorste oogsegment veroorzaakt door voor chlooramfenicol gevoelige pathogenen, met name conjunctivitis en keratitis veroorzaakt door grampositieve kokken, Mycoplasmata, Corynebacterium en Chlamydia spp.

Contra-indicaties

Geen.

Bijwerkingen

Geen bekend.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en van toedieningsweg

Minimaal 4 maal daags een kleine hoeveelheid aanbrengen in de onderste conjunctivaalzak, tot volledige genezing is bereikt

Aanwijzingen voor een juiste toediening

-

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden de 25°C.
Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Op een droge plaats bewaren.
Tube rechtop bewaren (dop boven).
Houdbaarheid na eerste opening van de tube: 14 dagen.
Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP:
Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Het gebruik van het diergeneesmiddel dient plaats te vinden op grond van gevoeligheidstesten van uit het dier geïsoleerde bacteriën. Als dit niet mogelijk is, dient de behandeling gebaseerd te zijn op lokale epidemiologische informatie over de gevoeligheid van de betreffende bacteriën.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met mogelijke onherstelbare effecten op het haemopoietische systeem en mogelijke sensibilisatie en overgevoeligheidsreacties, dient bij toepassing direct huidcontact te worden vermeden. Draag daartoe handschoenen.

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, moet het diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden vermengd

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens de dracht en lactatie

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

6 februari 2018

Uitsluitend door dierenartsen te gebruikenOverige informatie

Verpakking: Tube met 5 of 10 gram
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Registratienummer: REG NL 8470

**Datum van toevoegen/wijziging van bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 16 augustus 2023 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken.