Cavasan oogzalf | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

AST Farma BV
Nederland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Produlab Pharma BV
Nederland

Aard van het middel

Antimicrobieel middel, Vitamines.

Benaming van het diergeneesmiddel

Cavasan oogzalf 5 / 7,5 g voor honden en katten

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Bevat per gram oogzalf:

Werkzame bestanddelen

  • chlooramfenicol 20 mg
  • vitamine A. 15.000 IE

Indicatie(s)

Infecties van het oog veroorzaakt door voor chlooramfenicol gevoelige micro-organismen zoals voorkomend bij purulente conjunctivitis en ulcera van de cornea.

Contra-indicatie(s)

Pseudomonas infecties.
Niet gebruiken bij bekende overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of een van de hulpstoffen.

Bijwerkingen

Geen.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Dosering voor elke doelsoort, wijze van gebruik en van toediening

Minimaal vier maal per dag een kleine hoeveelheid van de zalf aanbrengen in de conjunctivaalzak, tot volledige genezing is bereikt.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Uitsluitend bestemd voor uitwendige toepassing op het oog bij honden en katten.

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25º. Beschermen tegen vorst. Aangebroken tube direct gebruiken.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Speciale waarschuwingen

In verband met mogelijke onherstelbare effecten op het hematopoëtisch systeem en mogelijke sensibilisatie en contactdermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Geneesmiddelen dienen niet via het afvalwater of met het huishoudelijk afval weggeworpen te worden.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

4 mei 2018

Uitsluitend door dierenartsen te gebruikenOverige informatie

Registratienummer: REG NL 4006

**Datum van toevoegen/wijziging van bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 21 september 2022 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken.