Chlooramfenicol 1% + Vitamine A oogzalf | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Virbac Nederland BV

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Virbac Nederland BV

Chlooramfenicol 1% + vit. A oogzalfAard van het middel

Antimicrobieel middel, vitamines.

Benaming van het diergeneesmiddel

Chlooramfenicol 1% + vitamine A oogzalf voor honden en katten Chloramfenicol, vitamine A

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per tube:
Chlooramfenicol 50 mg
Vitamine A 75 mg

Indicatie(s)

Conjunctivitis, keratitis, uveïtis veroorzaakt door voor chlooramfenicol gevoelige Gram-positieve coccen, Mycoplasma spp en Chlamydophila (Chlamydia) spp.

Contra-indicaties

Geen.

Bijwerkingen

Geen bekend.

Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of u vermoedt dat dit diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Doeldiersoort(en)

Hond en kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, toedieningsweg(en) en wijze van gebruik

Minimaal 4 maal per dag een kleine hoeveelheid zalf in de onderste conjunctivaalzak aanbrengen en middels het sluiten van de oogleden voorzichtig over de oogbal masseren.

Aanwijzigen voor een juiste toediening

-

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Niet bewaren boven 25 °C
Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op de tube na EXP:

Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Het gebruik van het diergeneesmiddel dient plaats te vinden op grond van gevoeligheidstesten van uit het dier geïsoleerde bacteriën. Als dit niet mogelijk is, dient de behandeling gebaseerd te zijn op lokale epidemiologische informatie over de gevoeligheid van de betreffende bacteriën.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met mogelijke onherstelbare effecten op het hematopoëtisch systeem en mogelijke sensibilisatie en overgevoeligheidsreacties dient bij toepassing direct huidcontact te worden vermeden. Draag daartoe handschoenen.

Gebruik tijdens dracht en lactatie

Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risicobeoordeling door de behandelend dierenarts.

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, moet het diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden vermengd.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventueel restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd. Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen tevens ter bescherming van het milieu.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

22 oktober 2014

Overige informatie

Verpakkingsgrootte: 1 tube.

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken Registratienummer: REG NL 3905

**Datum van toevoegen/wijziging van bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 16 augustus 2023 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken.