Chlooramfenicol 1% + Vitamine A oogzalf | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Virbac Nederland BV
Hermesweg 15
3771 ND BARNEVELD

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Virbac Laboratories

Chlooramfenicol 1% + vit. A oogzalfAard van het middel

Antimicrobieel middel, Vitamines.

Benaming van het diergeneesmiddel

Chlooramfenicol 1% + Vitamine A oogzalf

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per tube:
Chlooramphenicol 50 mg
Vitamine A 75 mg

Indicatie(s)

Conjunctivitis, keratitis, uveïtis, veroorzaakt door Gram-positieve coccen, Mycoplasma spp. en Chlamydophyla (Chlamydia) spp.

Contra-indicatie(s)

Geen.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

Mits op de juiste wijze toegediend wordt het preparaat door de hond en kat goed verdragen. Toediening van de zalf op de cornea van gezonde katten 3 maal daags gedurende 21 dagen, veroorzaakte geen bijwerkingen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Gebruik tijdens dracht en lactatie

Geen bijzonderheden.

Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Geen.

Dosering voor elke doelsoort, wijze van gebruik en van toediening

Minimaal 4 maal per dag een kleine hoeveelheid zalf in de onderste conjunctivaalzak aanbrengen en middels het sluiten van de oogleden voorzichtig over de oogbal masseren.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Niet van toepassing.

Speciale waarschuwingen voor elk dier waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Geen.

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met mogelijke onherstelbare effecten op het hematopoëtisch systeem en mogelijke sensibilisatie en contactdermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

Farmaceutische gegevens

Belangrijke onverenigbaarheden

Geen.

Houdbaarheidstermijn

24 maanden.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Niet bewaren boven 25ºC. Niet in de koelkast of vriezer bewaren. Bewaren in de omverpakking.

Aard en inhoud van de verpakking

Aluminium tube met kunststof canule en schroefdop met 5 gram zalf. De tube wordt verpakt in een doosje.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Niet gebruikte medicijnen bij de gemeente inleveren als klein chemisch afval.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

15 oktober 2003

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekOverige informatie

Registratienummer: REG NL 3905

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 15 oktober 2003 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek