Gentapol-B oogdruppels | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

AST Beheer BV, Oudewater

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Produlab Pharma, Raamsdonkveer

Gentapol-B oogdruppelsAard van het middel

Antimicrobieel middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Gentapol®-B oogdruppels

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:
gentamicinesulfaat, overeenkomend met gentamicine 3 mg
polymixine-B-sulfaat, overeenkomend met polymixine B 1 mg.

Indicatie(s)

Infecties van het voorste oogsegment, zoals keratoconjunctivitis, allergische conjunctivitis, sklerokeratitis, en blepharitis veroorzaakt door voor gentamicine en polymyxine B gevoelige bacteriën zoals Pseudomonas aeruginosa, Proteus spp., Staphylococcus aureus, en Escherichia coli bij hond en kat.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Dosering en toedieningsweg(en)

Uitsluitend voor lokale toepassing in het oog bij honden en katten.
De aanbevolen dosering bedraagt 1-2 druppels, 4 maal daags in de conjunctivaalzak brengen, gedurende minimaal 3-5 achtereenvolgende dagen.

Veiligheidsmaatregelen

In verband met sensibilisatie en contactdermatitis dient bij toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

Voor gebruik altijd controleren of de oplossing helder is en geen verontreiniging bevat. Verontreinigde oplossing nooit gebruiken.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bij kamertemperatuur (15-25°C) en buiten het bereik van kinderen bewaren.
Houdbaarheid aangebroken flacon: 30 dagen bij kamertemperatuur (15-25°C).

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

17 december 1999

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekOverige informatie

Verpakking

Druppelflacon met 5 ml

Registratienummer: REG NL2756

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 17 december 1999 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek