Lidocaïne oogdruppels | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Alfasan, Woerden

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Alfasan, Woerden

Lidocaïne oogdruppelsAard van het middel

Anestheticum

Benaming van het diergeneesmiddel

Oogdruppels Lidocaïne

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Bevat per ml: 40 mg lidocaïne HCl.

Indicatie(s)

Lokale anaesthesie van de cornea en conjunctiva.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Paard, hond, kat.

Dosering voor elke doelsoort, wijze van gebruik en van toediening

1-2 druppels per keer op het oog druppelen.

Waarschuwingen

In verband met sensibilisatie en mogelijke overgevoeligheidsreacties en contactdermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

Het gebruik dient beperkt te blijven tot gebruik door de dierenarts zelf in verband met de negatieve effecten van lidocaïne op de cornea.

Wachttermijn

Paard: 0 dagen voor de slacht.

Bewaring

Buiten het bereik van kinderen bewaren.
Donker, bij 8-15°C bewaren.
De aangebroken flacon is onder deze condities 14 dagen houdbaar.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

4 april 2001

Uitsluitend door dierenartsen te gebruikenOverige informatie

Verpakking: druppelflacon: 5 ml.

Registratienummer: REG NL 1962

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 4 april 2001 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek