Pilocarpine oogdruppels | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Alfasan, Woerden

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Alfasan, Woerden

Pilocarpine oogdruppelsBenaming van het diergeneesmiddel

Oogdruppels Pilocarpine

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Bevat per gram oogzalf: 10 mg pilocarpine HCl.

Indicatie(s)

  • mioticum bij glaucoom
  • diagnosticum bij mydriasis

Contra-indicatie(s)

Uveïtis.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond, Kat.

Dosering voor elke doelsoort, wijze van gebruik en van toediening

2 druppels per keer, driemaal daags, in de conjunctivaalzak.

Waarschuwingen

In verband met mogelijke overgevoeligheidsreacties dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

Bewaring

Buiten het bereik van kinderen bewaren. Donker en koel (2-8°C) bewaren.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

5 april 2002

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekOverige informatie

Verpakking: druppelflacon.

Registratienummer: REG NL 2109

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 5 april 2002 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek