Bisolvon oplossing voor injectie | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
Binger strasse 173
55216 Ingelheim am Rhein
Duitsland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

LABIANA Life Sciences, S.A.
Can Parellada Industrial
Calle Venus 26
08228 Terrassa
Barcelona, Spanje

BisolvonAard van het middel

Mucolyticum.

Benaming van het diergeneesmiddel

Bisolvon, 3 mg/ml oplossing voor injectie
Broomhexinehydrochlorid

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:
Werkzame bestanddelen: Broomhexinehydrochloride 3 mg
Hulpstoffen: Methylparahydroxybenzoaat (E218) 0,7 mg Propylparahydroxybenzoaat (E216) 0,3 mg

Indicatie(s)

Luchtwegaandoeningen waarbij een abnormale hoeveelheid slijm van verhoogde viscositeit wordt gevormd.

Contra-indicatie(s)

Geen.

Bijwerkingen

Geen bekend. Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Rund (kalveren), varken, hond en kat.

Dosering voor elke doelsoort, wijze van gebruik en toedieningswegen

Eénmalig 0,5 mg broomhexinehydrochloride per kg lichaamsgewicht intramusculair toedienen (overeenkomend met 1 ml injectievloeistof per 6 kg lichaamsgewicht), gevolgd door oraal 2 maal daags 0,25 mg broomhexinehydrochloride per kg lichaamsgewicht gedurende 5 dagen.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Geen.

Wachttermijn

kalf, varken: (Orgaan)vlees: 3 dagen

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Bewaren beneden 25 °C.
Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op het etiket na EXP.
Houdbaarheid na aanprikken van de flacon: 28 dagen.

Speciale waarschuwingen

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht en/of lactatie.

Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Geen gegevens beschikbaar.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota), indien noodzakelijk

De toxiciteit van broomhexinehychloride is gering; zelfs wanneer de aanbevolen dosering wordt overschreden is het optreden van intoxicatie niet waarschijnlijk.

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, moet dit diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden vermengd

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

31 januari 2022

Overige informatie

Registratienummer: REG NL 3687

**Datum van toevoegen/wijziging van bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 6 september 2022 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.