Rhinigenta Drops | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

AST Beheer BV.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Produlab Pharma BV
Raamsdonksveer

Rhinigenta dropsAard van het middel

Antimicrobieel middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Rhinigenta Drops

Samenstelling

Bevat per ml oplossing: 1,5 mg gentamycine (als gentamycinesulfaat).

Beschrijving

Gentamycine is een aminoglycoside antibioticum met een bactericide werking tegen zowel grampositieve als gramnegatieve bacteriën. Het werkingsspectrum omvat o.m. Pseudomonas spp., Klebsiella spp., Proteus spp. en staphylococci.
De bactericide werking berust op een remming van de eiwitsynthese in daarvoor gevoelige bacteriën.
Natrium edetaat verhoogt de permeabiliteit van de celwand van bepaalde bacteriën voor bepaalde antibiotica, terwijl de combinatie van natrium edetaat met tromethamine de in vitro werking van bepaalde antibiotica potentieert (o.m. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Proteus spp. en E. coli).

De intranasale toediening van deze combinatie kan daardoor vaak betere resultaten geven t.o.v. gentamicine gevoelige bacteriën dan de parenterale toediening van gentamycine alleen. Ook worden hierdoor neurotoxische en nephrotoxische bijwerkingen vermeden die bij parenterale toediening van gentamicine (en andere aminoglycoside antibiotica) kunnen optreden.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Honden en katten.

Indicaties

Behandeling van (chronische) bacteriële rhinitis bij hond en kat, veroorzaakt door voor gentamicine gevoelige staphylococcen, streptococcen en Pseudomonas spp.

Veiligheidsmaatregelen

In acht te nemen veiligheidsmaatregelen: In verband met sensibilisatie en contactdermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

Dosering voor elke doelsoort, wijze van gebruik en van toediening

Voor intranasale toediening bij hond en kat.

6x daags 2-4 druppels van de vloeistof in ieder neusgat druppelen, gedurende minimaal 5 dagen.

Klinische verbetering is meestal na ongeveer 3 dagen zichtbaar. Indien na de behandeling wederom nasaal exsudaat optreedt, de behandeling nogmaals gedurende maximaal 5 dagen voortzetten.

Bewaring

Bij kamertemperatuur (15-25°C) en buiten het bereik van kinderen bewaren.
Bewaartermijn aangebroken flacon: 30 dagen (bij kamertemperatuur)

Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van het ongebruikte geneesmiddel of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

24 juni 2010

Overige informatie

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekVerpakking: druppelflacon met 10 ml.

Registratienummer: REG NL 5135

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 24 juni 2010 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek