Sire No Stress Catitude verdamper

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

nvt

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Emax

Sire No Stress verdamperAard van het middel

Feromonen

Productnaam

Sire No Stress Catitude verdamper

Eigenschappen

Catitude is een synthetische feromoon, met dezelfde eigenschappen als de “veilig gevoel’ geurstof (feromoon), die door katten worden geproduceerd. Daar waar katten hun ‘veilig gevoel” feromoon verspreiden, zullen zij niet gaan sproeien of krabben. Het aanbrengen van de Sire No Stress plug-in zorgt ervoor dat de kans op sproeien en ongewenst krabben tot een minimum worden beperkt. De kat ervaart het met Sire No Stress behandelde vertrek als een bekende vertrouwde omgeving waarin zij zich op haar gemak en veilig voelt. Sire No Stress kan onder andere geadviseerd worden in de volgende gevallen:

  • Sproeigedrag
  • Ongewenst krabgedrag
  • Angst tijdens reizen
  • Angst tijdens verblijf in pension
  • Bij een verhuizing
  • Bij de introductie van een baby, nieuwe partner, kat of ander huisdier
  • Bij een verbouwing

Doeldieren

Kat.

Dosering / Gebruiksaanwijzing

Plaats de verdamper in de buurt van de plaats waar het probleemgedrag van uw kat zich voordoet. Sire No Stress is effectief voor een vloeroppervlakte van 50 tot 70 m2. De Sire No Stress verdamper is 30 dagen werkzaam.

Overige informatie

Registratienummer: nvt

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.