Emeprid tabletten | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

CEVA Sante Animale B.V.
Naaldwijk

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

CEVA Sante Animale S.A.

Aard van het middel

Emeprid tablettenAnti-emeticum.

Benaming van het diergeneesmiddel

Emeprid tabletten voor honden

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

per tablet:
metoclopramidehydrochloride-monohydraat overeenkomend met metoclopramidehydrochloride 10 mg.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond.

Indicatie(s)

  • braken en braakneigingen en ter voorkoming hiervan na operaties of tengevolge van bepaalde medicamenten
  • ter bevordering van de peristaltiek bij maagontledigingsstoornissen ten gevolge van vertraagde motiliteit.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

0,5 mg metoclopramidehydrochloride per kg lichaamsgewicht per dag, verdeeld over 2 of meerdere giften.
Toedieningswijze: oraal.

Wachttijd

Niet van toepassing

De in acht te nemen houdbaarheidstermijn

2 jaar, bij kamertemperatuur (15-25 graden Celsius) en in het donker.

Contra-indicaties

Darmobstructies of -perforaties.

Bijwerkingen

  • extrapyramidale verschijnselen;
  • sufheid;
  • diarree.

Waarschuwingen

  • niet toepassen met atropine-achtige stoffen en phenothazines;
  • niet toedienen aan honden lichter dan 10 kg.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

14 september 2016

Overige informatie

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek Registratienummer: REG NL 1945

**Datum laatste aanpassing bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 27 februari 2017 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek