Metomotyl tabletten voor honden | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

AST Beheer B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Lelypharma B.V.
Zuiveringsweg 42
8243 PZ Lelystad

Aard van het middel

Metomotyl tablettenAnti-emeticum

Benaming van het diergeneesmiddel

Metomotyl 10 mg tabletten voor honden

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per tablet:
Werkzaam bestanddeel:

Metoclopramidehydrochloride 10,0 mg
(als metoclopramidehydrochloride-monohydraat)

Indicatie(s)

Frequent braken, maagdilatatie, chronische gastritis, duodeno-gastrale reflux en diarree gepaard gaande met atonisch maagdarmkanaal.

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij darmobstructies en -perforaties.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

  • extrapyramidale verschijnselen;
    sufheid;
  • diarree

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Voor oraal gebruik.
0,25 mg metoclopramidehydrochloride per kg lichaamsgewicht, 4 maal daags.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

 -

Wachttermijn

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Bewaren beneden 25 °C.
Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP:

Speciale waarschuwingen

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Niet toedienen aan honden lichter dan 10 kg.

Gebruik tijdens dracht of lactatie

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens de dracht en lactatie.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Niet toedienen met atropine-achtige stoffen en phenothiazines.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota), indien noodzakelijk

Bij overdosering zijn geen andere bijwerkingen bekend dan die genoemd onder de rubriek ‘bijwerkingen’.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

22 december 2016

Overige informatie

Verpakking: 10 tabletten in een PVC/aluminium blisterverpakking. 10 of 50 blisterverpakkingen in een polypropyleen flacon.

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekHet kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Registratienummer: REG NL 117484

**Datum van toevoeging van bovenstaande bijsluitertekst aan diergeneesmiddelen.info: 1 december 2014 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.