Pancrex Vet | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

nvt

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Pfizer Animal Health

Aard van het middel

Enzymen

Benaming van het diergeneesmiddel

Pancrex vet tabletten
Pancrex Vet poeder

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Bevat per tablet: 330 BPW protease, 5.600 BPW lipase en 5.000 BPW amylase.
Bevat per gram poeder: 1.400 BPW protease, 25.000 BPW lipase en 30.000 BPW amylase.

Eigenschappen

Genoemde enzymen zijn noodzakelijk voor een goede vertering van het voedsel in de dunne darm. Het preparaat is geschikt voor substitutie of als aanvulling van genoemde enzymen.

Doeldieren

Hond en kat.

Indicatie(s)

Spijsverteringsproblemen.

Contra-indicatie(s)

Geen.

Bijwerkingen

Geen.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Tabletten: per 100 gram voedsel 2 - 4 tabletten.
Poeder: per 100 gram voedsel 400 - 800 mg.

Toediening: oraal, door of over het voer.

Wachttijd

Niet van toepassing.

Waarschuwingen

Droog en koel bewaren, verpakking na gebruik goed sluiten.

Bewaarcondities/Houdbaarheid

Zie datum vermeld op de verpakking.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

Overige informatie

Verpakking:
Tabletten: pot à 100 tabletten en pot à 500 tabletten. 
Poeder: pot à 100 gram en pot à 250 gram.

Registratienummer: nvt

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.