Vetplus Lypex | bijsluiter

Beschrijving

LYPEX® is een uniek veterinair pancreasenzymsupplement dat gebruikmaakt van technologie die op humaan gebied is ontwikkeld. De gezuiverde en geconcentreerde pancreasenzymen worden verwerkt tot microkorrels; elk van deze pellets is enterisch gecoat. De enterische coating betekent dat de enzymen pas worden vrijgegeven als de pellets de dunne darm bereiken, precies waar ze nodig zijn, waardoor hun spijsverteringseffecten worden gemaximaliseerd. VetPlus LypexDe enterische coating zorgt er dus voor dat de spijsverteringsenzymen zijn beschermd tegen de zure vertering in de maag.

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per capsule:
Werkzame bestanddelen:
Protease 1200 Ph. Eur. U
Lipase 30000 Ph. Eur. U
Amylase 18750 Ph. Eur. U

Indicatie(s)

Spijsverteringsstoornissen zoals alvleesklierinsufficiëntie (pancreatitis), prikkelbare darm syndroom (IBS).

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Honden, katten

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

  • Honden en katten tot 10 kg, 1 capsule per dag. De capsules kunt u openen en een halve capsule 's ochtends en een halve capsule 's avonds over / door het voer geven.
  • Honden en katten boven de 10 kg, 2 capsules per dag, 1 per maaltijd.
Lichaamsgewicht Dosering
Honden en katten < 10 kg      1 capsule per dag
Honden > 10 kg 2 capsules per dag

Aanwijzingen voor een juiste toediening

De inhoud van de capsule moet over het voedsel worden gestrooid. 
Dien capsules NIET in z’n geheel toe.
De totale dagelijkse hoeveelheid moet gelijk worden verdeeld over de voedingen. 
De dosering kan naar wens en in overleg met de dierenarts worden aangepast.

Overige informatie

Datum van toevoeging van bovenstaande bijsluitertekst aan diergeneesmiddelen.info: 7 maart 2024

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.